Nízkoprahové denní centrum Břeclav

Kde nás najdete

Adresa

Svatoplukova 1018/18, Břeclav 69002

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Nízkoprahové denní centrum Břeclav

Typ služby
Nízkoprahová denní centra

Poskytovatel
Oblastní charita Břeclav

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Ing. Bc. Přemysl Suchomel

Registrační číslo služby
9310625

Poslání a cíle

Nízkoprahové denní centrum Břeclav poskytuje služby osobám bez přístřeší případně osobám žijícím v nevyhovujících hygienických podmínkách. Těmto osobám zajišťujeme základní hygienické zázemí, poskytujeme potravinový servis a v rámci osobní spolupráce nabízíme možnosti řešení jejich nepříznivé situace. Konečným cílem služby je uživatel, který má zajištěno přiměřené ubytování a nepotřebuje již další podporu ze strany služby.

Cílové skupiny

osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Další informace

Ambulantní služby pro lidi bez přístřeší.

Bližší informace naleznete zde: https://breclav.charita.cz/co-vsechno-delame/charitni-sluzby/nizkoprahove-denni-centrum-breclav/