Podpořte nás

Oblastní charita Břeclav pomáhá lidem v jejich tíživé životní situaci, a to v oblasti sociální, zdravotní a humanitární.

Když se stanete dárcem

  • Podpoříte dobrou věc, ukážete, že Vám není sociální problematika lhostejná.
  • Podtrhnete image Vaší firmy. Stanete se dobrým příkladem a motivací pro ostatní firmy, zaměstnance, veřejnost při podpoře lidí v obtížné situaci.
  • Máte právo zveřejnit na svých webových stránkách a dalších materiálech informaci o tom, že jste sponzorem projektu Oblastní charity Břeclav.
  • Poděkování sponzorovi bude vyvěšeno v našem zařízení, ve výroční zprávě Oblastní charity Břeclav, sponzora propagujeme ve vydávaných materiálech, článcích, při jednáních atd.
  • Darovaná částka je legitimní odečitatelná položka pro snížení základu daně.
  • Pravidelné informace o dění v naší organizaci.
  • Potvrzení o daru - Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru pro daňové účely kontaktujte prosím: Dobrovolnické centrum Oblastní charity Břeclav, Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav , tel: 519 331 443, mob: 605 233 403

Když se stanete dobrovolníkem

  • získáte neocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, hodnotné zkušenosti a nezřídka i přátelství. Nabízíme smysluplné trávení volného času, a navíc praxi, která se vám bude hodit při hledání zaměstnání.

Když předáte informace o nás dál

Díky, že pomáháte těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
Společně s vámi věříme, že každý člověk je důležitý a zaslouží si šanci.

Děkujeme ♥