Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum při Oblastní charitě Břeclav je součástí Sítě charitních dobrovolnických center Diecézní charity Brno, která vznikla v roce 2002 a představuje projekt systematické práce s dobrovolníky, kteří se již podílejí, nebo se budou podílet na činnosti charity. V roce 2006 se zmiňovaná síť stala stavebním kamenem pro další projekt "Dobrovolnictví - nástroj integrace s v sociálních službách a krizové pomoci".

V roce 2003 byla Diecézní charitě Brno udělena Ministerstvem vnitra ČR akreditace v oblasti dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, která opravňuje po dobu tří let realizovat programy:

 
 • Služby poskytované dobrovolníky klientům sociálních a zdravotnických zařízení DCHB
 • Dobrovolníci v rámci sbírkových a charitativních akcí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, které jsou uživateli služeb DCHB

CHCETE SE STÁT DOBROVOLNÍKEM ?

Kontaktujte nás na tel. čísle 605 398 430.

 

Podle zaměření služeb oblastní charity se zájemci o dobrovolnictví mohou podílet na:

 • aktivitách farností a farních charit
 • jednorázových dobročinných akcích
 • pomoci nemocným a starým lidem v domácnostech, v domovech pokojného stáří
 • pomoci bezdomovcům
 • pomoci matkám s dětmi v tísni
 • pomoci tělesně postiženým
 • pomoci drogově závislým
 • pomoci v poradnách pro lidi v tísni
 • sbírkách pro potřebné
 • Tříkrálové sbírce

Dobrovolnictví

je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.

 
Dobrovolník

je zcela normální člověk s vyvinutým citem pro potřeby okolí. Řadového občana vedou k dobrovolnictví v drtivé většině případů důvody morální - potřeba pomoci druhému či lidstvu, ať již přímo nebo nepřímo. Často je to i zkušenost někoho z okolí s pomocí přijímanou v těžkém období. Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který se odhodlá udělat ten jednoduchý, ale důležitý krok k tomu, aby se sám zapojil do činnosti, která je třeba nedostatečně zajišťována státními institucemi. Někdo, kdo neváhá obětovat část svého volného času pro vyplnění prázdného času druhých (např. dětí či nemocných) anebo zajištění aktivity, kterou by jinak neměl kdo organizovat (např. vysázet pár stromů). Někdy se jedná o pár hodin týdně či měsíčně, najdou se ale i notoričtí dobrovolníci, kteří nakonec nemají čas hledat konzervativní zaměstnání.