Postní almužna

"U postní almužny nejde o sbírku, ale v první řadě jde o příležitost porozumět opravdovému smyslu postu.“
                                                                                                     Katarína Durkáčová, koordinátorka postní almužny

Tradice postní doby má křesťanské kořeny a jejím záměrem je zejména duchovní obnova a příprava na plnohodnotné prožití největšího křesťanského svátku, Velikonoc.

Postní období trvá 40 dnů, během kterých bychom měli být střídmí v jídle a dalších požitcích, ale jeho význam nespočívá zdaleka jen v očistě těla. Hlavním účelem postní doby je duchovní růst, během kterého se obracíme nejen sami k sobě, ale také k potřebám druhých. V tomto období křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků.

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Peníze za odřeknuté požitky, které ušetříte během postního období, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místních Charit využije na sociální pomoc potřebným.

Duchovní příprava se opírá o hlavní prvky:

001026_05_021957
Modlitba nás obrací k Bohu
Půst nás směřuje k sobě samým
Almužna obrací naši pozornost k bližnímu

Co je Postní almužna a jak funguje?

Starobylá postní tradice – almužna, je určená nejen pro věřící, ale pro všechny, kteří se k ní chtějí přidat. Od Popeleční středy jsou ve farnostech připraveny papírové schránky – postničky, které si mohou věřící vzít domů a do kterých po celou dobu postu vkládají peníze za věci, které si odřekli. Pokud se například rozhodnu odepřít si čokoládu, její hodnotu pak vhodím do postničky. Druhou Neděli velikonoční se přinesou postničky s penězi zase zpět do kostela, nebo na jiné bezpečné místo po domluvě s knězem v dané farnosti. Je možné vhodit do schránky lístek nebo napsat na ni – ze spodní části – jak si přeji, aby se s penězi naložilo. Tím, že tyto peníze lidé věnují potřebným, povýší své úsilí a dají mu opravdový smysl. Pokud tam nic nebude uvedeno, peníze pomohou podle rozhodnutí místní Charity.

Charita Česká republika spustila inovovaný web na adrese www.postnialmuzna.czPrávě zde najdete veškeré informace včetně toho, v čem je půst a odříkání dobré pro naši duši i tělo. Mimo jiné tu také najdete návod, jak si postničku můžete sami vyrobit.

Dopis o. prezidenta k postní almužně 2022

Nebyly nalezeny žádné položky.