Pro média

Aktuality z Charity, informace o sbírkách jako jsou Koláč pro hospic a Tříkrálová sbírka či informace přímo ze služeb Oblastní charity Břeclav. 

Pro další informace se obracejte na:

Tereza Nadvorníková 
PR koordinátor

Telefon: +420 777 650 056
E-mail: tereza.nadvornikova@breclav.charita.cz

Tři králové na Břeclavsku vykoledovali rekordní 3 941 852 Kč!
2. února 2023 Rubrika B

Tři králové na Břeclavsku vykoledovali rekordní 3 941 852 Kč!

V uplynulých letech se Tříkrálová sbírka z velké části kvůli pandemii Covidu přesunula do online prostoru. Začátkem tohoto roku se však koledníci se vší slávou vrátili do ulic českých měst a obcí. O tom, že lidem na Břeclavsku tato tradice chyběla, svědčí nejen rekordní výsledek sbírky, ale také navýšení počtu charitních kasiček. Letos jich v našem regionu putovalo 605! Dárci na Břeclavsku do nich přispěli neuvěřitelných 3 895 729 Kč. Do virtuální kasičky pak do dnešního dne doputovalo 28 473 Kč a bezhotovostní dary činí 17 650 Kč.

Každá koruna pomáhá! V letošní Tříkrálové sbírce lidé věnovali více než 38 miliónů korun
1. února 2023 Diecézní charita Brno

Každá koruna pomáhá! V letošní Tříkrálové sbírce lidé věnovali více než 38 miliónů korun

Sčítání letošního ročníku Tříkrálové sbírky je u konce. Laskaví dárci do více než 5,5 tisíců charitních kasiček i přes nelehkou dobu věnovali 38 045 431 korun, což je více jak o 4,5 mil. Kč oproti loňskému roku. Do ulic v brněnské diecézi vyrazilo přes 17 tisíc koledníků, kteří přinesli radost a boží požehnání. I v letošním roce poputují peníze na pomoc těm nejpotřebnějším – seniorům, lidem bez domova, nevyléčitelně nemocným nebo lidem ve složité životní situaci prostřednictvím Charitní záchranné sítě.

Tříkrálová sbírka je společenská událost. Lidé se těší na koledníky, že přijdou a požehnají jejich domu
17. ledna 2023 Charita Česká republika

Tříkrálová sbírka je společenská událost. Lidé se těší na koledníky, že přijdou a požehnají jejich domu

Zpívání koled, žehnání domácnostem, tři králové, kteří přinášejí radostnou novinu o narození Spasitele, a dary na podporu charitní pomoci lidem v nouzi a lidem ohroženým sociálním vyloučením. To vše charakterizuje oblíbenou celonárodní Tříkrálovou sbírku, kterou pravidelně a každoročně pořádá již od roku 2001 Charita Česká republika a bez níž by si řada lidí počátek nového roku již vůbec nedokázala představit. I letos – ve dnech 1. až 15. ledna 2023 – tedy vyrazily k lidem tříkrálové skupinky, a navázaly tak na starý kolednický zvyk.

Tříkráloví koledníci s požehnáním a pokladničkami opět přicházejí!
3. ledna 2023 Charita Česká republika

Tříkráloví koledníci s požehnáním a pokladničkami opět přicházejí!

Tříkrálová sbírka 2023 je za dveřmi. Začátkem ledna se opět vydají do ulic skupinky koledníků, aby lidem roznášeli radostné poselství o narození Spasitele. Zpívají či recitují koledy, rozdávají drobné dárky, křídou píší nad dveře požehnání a do zapečetěných pokladniček vybírají peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se zapojí tisíce dobrovolníků. Navážou tak na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy.

Tříkrálová sbírka: Skvělá příležitost, jak začít nový rok dobrým skutkem.
28. prosince 2022 Rubrika B

Tříkrálová sbírka: Skvělá příležitost, jak začít nový rok dobrým skutkem.

Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a božího požehnání a bude pomáhat také v roce 2023. Tři krále v ulicích měst a obcí na Břeclavsku potkáte od 1. do 15. ledna 2023.

Farní charita v Novosedlech se Tříkrálové sbírky účastní od jejího vzniku
5. prosince 2022 Sbírka potravin

Farní charita v Novosedlech se Tříkrálové sbírky účastní od jejího vzniku

Více než dvacet let působí v Novosedlech farní charita, která vznikla díky aktivitě Štěpánky Schleiferové. Ta nadchla také ostatní členy a společně charitu založili. Dnes ji vede Anna Hrůzová.

Sbírka potravin přináší lidem v nouzi naději, lidé darovali 7 760 kg potravin
15. listopadu 2022 Diecézní charita Brno

Sbírka potravin přináší lidem v nouzi naději, lidé darovali 7 760 kg potravin

Do sobotní Sbírky potravin, kterou pořádá Česká federace potravinových bank, i přes nelehkou dobu lidé na podporu Diecézní charity Brno darovali 7 760 kg potravin a drogerie.  Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci nákupem a darem trvanlivých potravin a drogerie. Brněnská Charita předá Vaše dary prostřednictvím svých služeb ohroženým maminkám a rodinám s dětmi, sociálně potřebným klientům poraden, opuštěným seniorům, lidem bez domova či z azylových domů.  

Díky solidaritě Čechů se v podzimní Sbírce potravin se sešlo na 520 tun zboží
15. listopadu 2022 Charita Česká republika

Díky solidaritě Čechů se v podzimní Sbírce potravin se sešlo na 520 tun zboží

V sobotu se lidé po celé zemi zapojili do podzimního kola celorepublikové Sbírky potravin, a ve více než 1 400 zapojených prodejnách se tak podařilo vybrat 468 tun potravin a 52 tun základní drogerie a hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. Mezi důležité partnery, kteří se podílejí na distribuci toho, co se v solidární sbírce vybere, patří tradičně i Charita Česká republika.

Devět laureátů převzalo Cenu Charity za rok 2022 ve Svatovítské katedrále
21. října 2022 Charita Česká republika

Devět laureátů převzalo Cenu Charity za rok 2022 ve Svatovítské katedrále

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se dnes uskutečnil ceremoniál předávání cen Charity. Níže představujeme devět oceněných.

„Myslím, že toto školení nám potvrdilo, jak moc smysluplná naše práce je,“ říká pečovatelka Marie Pochylá o kurzu Demence Alzheimerova typu
17. října 2022 Rubrika B

„Myslím, že toto školení nám potvrdilo, jak moc smysluplná naše práce je,“ říká pečovatelka Marie Pochylá o kurzu Demence Alzheimerova typu

Nedílnou součástí práce našich kolegyň z Charitní pečovatelské služby Břeclav je vzdělávání se v oboru. Pod vedením Lenky Králíkové se pečovatelky každý rok věnují konkrétnímu tématu, na které se v rámci rozvoje služby zaměřují. Loňský rok se soustředily na koncept bazální stimulace a letos prohlubují své znalosti o mozkovém onemocnění Demence.