Nízkoprahové denní centrum Břeclav

 

ndc_bv ndc_bv ndc_bv

 

 

 

 

Poslání

Nízkoprahové denní centrum Břeclav poskytuje služby osobám bez přístřeší případně osobám žijícím v nevyhovujících hygienických podmínkách. Těmto osobám zajišťujeme základní hygienické zázemí, poskytujeme potravinový servis a v rámci osobní spolupráce nabízíme možnosti řešení jejich nepříznivé situace. Konečným cílem služby je uživatel, který má zajištěno přiměřené ubytování a nepotřebuje již další podporu ze strany služby.

 

Cílem zařízení jsou uživatelé služby:

 • Informovaní o možnostech řešení své nepříznivé sociální situace.
 • Pravidelně využívající hygienické zázemí, jejich vzhled působí čistě a upraveně.
 • S platnými osobními doklady.
 • Se zajištěným příjmem, tj. jsou zaměstnaní nebo dle zákonných nároků pobírají dávky sociálního zabezpečení.
 • Aktivně řešící svou nepříznivou situaci.
 • Využívající návazné služby, instituce a dostupnou zdravotní péči.
 • Bydlící v přiměřeném ubytování.
 

Vymezení cílové skupiny

Služby jsou poskytovány osobám starším 18-ti let, které jsou v nepříznivé sociální situaci, spojené zejména se ztrátou přístřeší, případně přebýváním v hygienicky nevyhovujícím podmínkám.

 

Zásady poskytování služby

Pracovníci Charity ve své službě respektují a uplatňují zásady čerpané zejména z těchto zdrojů: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Listina základních práv a svobod, Etický kodex pracovníků NDC Břeclav, respekt ke křesťanským hodnotám.

 •  Individuální přístup

  Sociální práce v zařízení reaguje na individuální potřeby a osobní cíle jednotlivých uživatelů. V rámci spolupráce při řešení nepříznivé sociální situace respektujeme jejich individuální tempo (schopnosti).
 • Motivace klienta k aktivnímu řešení nepříznivé situace

  Vedeme uživatele k aktivnímu řešení jejich nepříznivé situace, přes informovanost o možnostech řešení motivujeme uživatele k přebírání zodpovědnosti a hledání východiska.
 • Respektování vlastní volby uživatele

  Respektujeme názor a rozhodnutí uživatele (v rámci pravidel poskytování služby) s vědomím, že uživatel sám rozhoduje o svém životě. Služba nepřebírá odpovědnost za uživatele.
 • Úcta a pozitivní přístup

  S úctou pomáháme lidem, kteří jsou většinou společnosti nepřijímáni. K uživatelům přistupujeme s vírou v pozitivní možnost změny, bez ohledu na jejich dosavadní život.

Veřejný závazek

Řád NDC Břeclav

Zpráva o činnosti NDC Břeclav za rok 2020

Služba Nízkoprahového denního centra Břeclav je poskytována (rozsah a naplňování potřeb uživatelů služby) v souladu s regionální kartou Jihomoravského kraje. Regionální karta JMK - ZDE.

 

Vedoucí zařízení: Ing. Přemysl Suchomel
Provozní doba: v pracovních dnech: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00, v pátek: 8:00 - 11:00, 12:30 - 14:00

Kapacita zařízení v jeden moment: 17 osob

Kontaktní adresa: Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav, mapa
Telefon: 519 331 440, nebo 731 402 702 (Ing. Suchomel)
E-mail: premek.suchomel@breclav.charita.cz

Jihomoravský kraj