Nízkoprahové denní centrum Břeclav

 

ndc_bv ndc_bv ndc_bv

 

 

 

 

Poslání

Posláním Nízkoprahového denního centra Břeclav je poskytovat podporu a pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené zejména se ztrátou přístřeší. Pomoc směřuje k opětovnému začlenění osoby zpět do společnosti a zároveň zabraňuje hlubšímu sociálnímu propadu.

 

Cíle služby

 • Uživatel služby je informovaný o možnostech řešení nepříznivé sociální situace a je motivován k pozitivní změně.
 • Cílem služby je uživatel, který má vyřízeny osobní doklady, je zaměstnaný a bydlí, pokud zaměstnán není: je registrován na ÚP a pobírá (dle zákon. nároků) dávky hmotné nouze, případně má vyřízen starobní či invalidní důchod.
 • Uživatel, který pravidelně využívá hygienický servis, jeho vzhled je čistý a upravený.
 

Vymezení cílové skupiny

Služby jsou poskytovány osobám starším 18-ti let, které jsou v nepříznivé sociální situaci, spojené zejména se ztrátou přístřeší, případně přebýváním v hygienicky nevyhovujícím podmínkám.

 

Poskytujeme

 • Potravinový servis (polévka, tavený sýr, chleba, čaj, káva; zázemím pro potravinový servis je denní místnost: kapacita 17 míst; v mrazových měsících od prosince do února je denní místnost také zázemím pro odpočinek v teple).
 • Hygienický servis (sprcha, WC, praní a sušení prádla, holení a služba šatníku: obměna a vhodné doplnění oděvních svršků).
 • Základní sociální poradenství, především v oblastech:
  • hledání zaměstnání a ubytování (využití telefonu zdarma)
  • pomoc s vyřízením osobních dokladů
  • dluhová problematika, žádosti, odvolání
  • zprostředkování návazných služeb (kurátora MěÚ, právníka, lékaře, léčebných zařízení, psychologa, psychiatra, duchovenského pracovníka)

Veřejný závazek

Řád NDC Břeclav

Leták NDC Břeclav

Zpráva o činnosti NDC Břeclav za rok 2019

Služba Nízkoprahového denního centra Břeclav je poskytována (rozsah a naplňování potřeb uživatelů služby) v souladu s regionální kartou Jihomoravského kraje. Regionální karta JMK - ZDE.

 

Vedoucí zařízení: Ing. Přemysl Suchomel
Provozní doba: v pracovních dnech: 8:00 - 11:00, 12:30 - 14:00

Kapacita zařízení v jeden moment: 17 osob
Kontaktní adresa: Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav, mapa
Telefon: 519 331 440, nebo 731 402 702 (Ing. Suchomel)
E-mail: premek.suchomel@breclav.charita.cz

Jihomoravský kraj