Charitní pečovatelská služba Břeclav

Kde nás najdete

Adresa

Seniorů 1, Břeclav 69003

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Charitní pečovatelská služba Břeclav

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Oblastní charita Břeclav

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Lenka Králíková

Registrační číslo služby
333

Poslání a cíle

Posláním Pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, popřípadě jsou v obtížné sociální situaci.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

Doprovod za pomocí auta pečovatelské služby

Pedikúry

Dohled, kontrola stavu

Úklid společných prostor

Vedení domácnosti po finanční stránce

Zapůjčení charitního vysavače při úklidu pečovatelkou

Zapůjčení parního čističe při úklidu pečovatelkou

Podání léků při rozvozu obědů nebo při podání jídla

Zapůjčení  jídlonosiče

Velký úklid neudržovaného bytu

Paušální poplatek za dopravu pečovatelky ke klientovi

Paušální poplatek za telefonický hovor ve prospěch klienta

Další informace

Charitní pečovatelská služba Břeclav poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, tak aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Službu poskytujeme dle individuálního přístupu v určeném čase.