Charitní záchranná síť

Charitní záchranná síť pomáhá lidem v nouzi, pro které není žádná jiná dostupná pomoc – nemůže nebo neumí jim pomoci žádná existující sociální služba a propadávají tak systémem stávající sociální pomoci. 

Charitní záchranná síť je projekt Diecézní charity Brno, který pomáhá lidem v nejvyšší nouzi (na ulici, v bezvýchodných krizích, ve stavech a životních situacích, kdy jsou odmítnuti existujícími sociálními službami). 

Název projektu je odvozen od hlavní funkce této charitní činnosti – tou je zachytávání a řešení případů a pomoc klientům, kteří by jinak systémem sociální pomoci propadli, jejich situace by se stále zhoršovala a vedla by až k existenčnímu ohrožení klienta. 

Kontakt

Kontaktní adresa: Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav 
 
Osobní setkání probíhá po domluvě s pracovníkem Charitní záchranné sítě v čase pondělí až pátek od 08:00 - 15:00:
 

Koordinátorky Charitní záchranné sítě: 

Simona Hermannová
Telefon: 732 680 676
Email: simona.hermannova@breclav.charita.cz
Dagmar Kokešová
Telefon: 605 398 430
Email: dagmar.kokesova@breclav.charita.cz
 
 

Formy pomoci: 

  • okamžitá pomoc – pomoc poskytovaná lidem v akutní nouzi (rozhovor, zprostředkování kontaktu na jiné instituce)
  • materiální pomoc – poskytnutí potravin, oblečení, zajištění nouzového přístřeší (např. lůžka na ubytovně)
  • duchovní pomoc – je poskytována ve spolupráci s pastoračními asistenty a duchovními. 

Součástí činnosti CHZS je aktivní vyhledávání lidí v nouzi. Po individuálním posouzení situace každého zájemce, pracovníci CHZS nabízejí pomoc směřující ke zlepšení jejich životní situace. Při aktivním vyhledávání lidí v nouzi a při řešení jejich situace je nastaven systém spolupráce CHZS s dalšími službami Diecézní charity Brno a také místními organizacemi nebo službami. 

CHZS také aktivně spolupracuje s institucemi, které se na řešení mohou podílet – farnostmi, obcemi, školami, lékaři, úřady práce, sociálními odbory, dalšími poskytovateli pomoci či sociálních služeb.