PŘISPĚJTE DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY BEZPEČNĚ

PLATBA NA SBÍRKOVÝ ÚČET TŘÍKRÁLOVKYQR Platba

S variabilním symbolem pro Břeclav

Č.ú. 66008822/0800

Vs : 77706300

 

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým znamená obdarovávat také sebe.

Děkujeme...

Jak přispět do online kasičky Oblastní charita Břeclav

Koordinátor sbírky při OCH Břeclav: 605 233 403