Tříkrálová sbírka 2021

Od 1. do 24. ledna budete moci přispět v rámci Tříkrálové sbírky lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka.

Sbírka probíhá online anebo na místech, kde je za dodržení hygienických pravidel umístěna kasička - sledujte naše příspěvky na facebooku. 

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným rekordní částkou 3 398 084 Kč.

Díky Vašemu daru jsme v loňském roce:

 

  • podpořili rozvoj a činnosti dobrovolnických farních charit v břeclavském regionu
  • přispěli na rozvoj humanitární pomoci v Moldavsku na činnost domácí pečovatelské a ošetřovatelské služby
  • rozvíjeli a podporovali projekt Charitní záchranné sítě ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi
  • zakoupili nové pomůcky pro klienty paliativní péče využívající domácí hospicovou službu prostřednictvím Mobilního hospice sv. Martina
  • podpořili a zkvalitnili činnost a rozvoj krizového dobrovolnického centra

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2021:

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2021 použijeme na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb na Břeclavsku. Z prostředků sbírky bychom chtěli podpořit:

 

  • rozvoj domácí hospicové péče prostřednictvím Mobilního hospice sv. Martina – projekt umožňuje těžce nemocnému strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých.
  • rozvoj projektu Charitní záchranná síť - projekt pomáhá lidem v nouzi, kteří propadli sítí standartní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života
  • rozvoj dobrovolnických farních charit a práce s dobrovolníky
  • rozvoj krizového dobrovolnického centra

Koordinátor sbírky při OCH Břeclav: Bc. Jana Studýnková, mobil: 605 233 403, jana.studynkova@breclav.charita.cz