Tříkrálová sbírka v roce 2016

                
OBEC   OBEC
Bavory 11 699  Kč   Morkůvky 7 149  Kč
Boleradice 28 254  Kč   Nejdek 4 218  Kč
Borkovany    23 860  Kč   Němčičky 17 226  Kč
Bořetice       59 560  Kč   Nikolčice  20 149  Kč
Brod nad Dyjí 16 770  Kč   Nové Mlýny     1 620  Kč
Brumovice   32 599  Kč   Novosedly     23 302  Kč
Břeclav 182 288  Kč   Nový Přerov     6 113  Kč
Březí       29 422  Kč   Pasohlávky 18 244  Kč
Cvrčovice       13 205  Kč   Pavlov 13 455  Kč
Diváky 11 299  Kč   Perná 31 797  Kč
Dobré Pole 7 276  Kč   Podivín 67 975  Kč
Dolní Dunajovice 40 075  Kč   Pohořelice 66 357  Kč
Dolní Věstonice 8 855  Kč   Popice 40 244  Kč
Drnholec 35 420  Kč   Pouzdřany 14 252  Kč
Hlohovec     59 300  Kč   Přibice 26 340  Kč
Horní Bojanovice 15 310  Kč   Přítluky 14 465  Kč
Horní Věstonice 13 835  Kč   Rakvice     32 454  Kč
Hrušky 39 994  Kč   Sedlec 12 817  Kč
Hustopeče 83 840  Kč   Starovice 22 013  Kč
Ivaň 28 030  Kč   Starovičky 19 400  Kč
Jevišovka     12 717  Kč   Strachotín 8 965  Kč
Klentnice 8 362  Kč   Šakvice     21 606  Kč
Klobouky u Brna     33 545  Kč   Šitbořice 94 205  Kč
Kobylí 71 379  Kč   Tvrdonice 70 001  Kč
Kostice 47 583  Kč   Týnec 22 951  Kč
Krumvíř 8 141  Kč   Uherčice     53 327  Kč
Křepice 49 398  Kč   Valtice 66 563  Kč
Kurdějov 18 091  Kč   Velké Bílovice   124 523  Kč
Ladná    37 920  Kč   Velké Hostěrádky 9 153  Kč
Lanžhot 104 000  Kč   Velké Němčice 68 243  Kč
Lednice 12 260  Kč   Velké Pavlovice 82 847  Kč
Mikulov 60 436  Kč   Vlasatice 16 300  Kč
Milovice 8 559  Kč   Vranovice 52 566  Kč
Moravská Nová Ves 64 665  Kč   Vrbice  48 310  Kč
Moravský Žižkov 28 140  Kč   Zaječí 18 543  Kč
         
CELKEM     2 523 780  Kč
   

 

   

Sčítání Tříkrálové sbírky bylo 22.1.2016 ukončeno.

Všem dárcům a koledníkům děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

 

Vaše dary budou využity na rozvoj a realizaci těchto projektů

 • Charitní ošetřovatelská služba – zabezpečuje odbornou zdravotní péči lidem v jejich přirozeném domácím prostředí
 • Charitní pečovatelská služba – služba poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z různých důvodů potřebují k zajištění běžného života pomoc druhé osoby
 • Domov sv. Agáty pro matky s dětmi – pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
 • Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav – koordinuje a metodicky vede dobrovolnickou pomoc
 • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby lidem, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
 • farní charity -  dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem v nouzi
 • humanitární pomoc při nenadálých událostech u nás i v zahraničí
 • podpora vzniku a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2015

 • stavební úpravy v Domově sv. Agáty Břeclav pro matky s dětmi, který pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
 • podpora rozvoje a činnosti dobrovolnických farních charit
 • léčebné a zdravotní výdaje na závažné operace chudých ukrajinských dětí
 • podpora rozvoje Centra Hippopkrates v Moldavsku v oblasti domácí pečovatelské služby

 

Oblastní charita Břeclav tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebných a přispějí k udržení a rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.

 

Koordinátorka sbírky při OCH Břeclav: Jana Studýnková, mob.: 605 233 403,

jana.studynkova @charita.cz