Tříkrálová sbírka v roce 2015     

        
OBEC   OBEC
Bavory 12 498  Kč   Morkůvky 490  Kč
Boleradice 25 410  Kč   Nejdek 2 851  Kč
Borkovany     22 104  Kč   Němčičky 17 222  Kč
Bořetice       52 218  Kč   Nikolčice  18 799  Kč
Brod nad Dyjí 12 672  Kč   Nové Mlýny     1 137  Kč
Brumovice   25 214  Kč   Novosedly     24 523  Kč
Břeclav 177 927  Kč   Nový Přerov     5 554  Kč
Březí       32 777  Kč   Pasohlávky 15 609  Kč
Cvrčovice       14 549  Kč   Pavlov 11 728  Kč
Diváky 13 439  Kč   Perná 25 910  Kč
Dobré Pole 7 745  Kč   Podivín 65 991  Kč
Dolní Dunajovice 39 014  Kč   Pohořelice 55 588  Kč
Dolní Věstonice 8 557  Kč   Popice 41 170  Kč
Drnholec 32 042  Kč   Pouzdřany 14 110  Kč
Hlohovec     52 760  Kč   Přibice 24 291  Kč
Horní Bojanovice 11 894  Kč   Přítluky 12 902  Kč
Horní Věstonice 15 150  Kč   Rakvice     31 456  Kč
Hrušky 42 138  Kč   Sedlec 15 461  Kč
Hustopeče 80 162  Kč   Starovice 20 641  Kč
Ivaň 6 420  Kč   Starovičky 20 133  Kč
Jevišovka     12 691  Kč   Strachotín 11 440  Kč
Klentnice 10 195  Kč   Šakvice     23 453  Kč
Klobouky u Brna     26 921  Kč   Šitbořice 86 041  Kč
Kobylí 69 601  Kč   Tvrdonice 58 111  Kč
Kostice 42 794  Kč   Týnec 25 589  Kč
Krumvíř 5 453  Kč   Uherčice     48 737  Kč
Křepice 42 119  Kč   Valtice 64 063  Kč
Kurdějov 15 095  Kč   Velké Bílovice   117 267  Kč
Ladná     35 683  Kč   Velké Hostěrádky 10 285  Kč
Lanžhot 100 000  Kč   Velké Němčice 60 434  Kč
Lednice 16 498  Kč   Velké Pavlovice 80 322  Kč
Mikulov 54 874  Kč   Vlasatice 17 245  Kč
Milovice 5 681  Kč   Vranovice 55 079  Kč
Moravská Nová Ves 56 371  Kč   Vrbice  46 274  Kč
Moravský Žižkov 23 758  Kč   Zaječí 18 541  Kč
         
CELKEM     2 350 871  Kč
   

 

   

Sčítání Tříkrálové sbírky bylo 22.1.2015 ukončeno.

Všem dárcům a koledníkům děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

 

Vaše dary budou využity na rozvoj a realizaci těchto projektů

 • Charitní ošetřovatelská služba – zabezpečuje odbornou zdravotní péči lidem v jejich přirozeném domácím prostředí
 • Charitní pečovatelská služba – služba poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z různých důvodů potřebují k zajištění běžného života pomoc druhé osoby
 • Domov sv. Agáty pro matky s dětmi – pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
 • Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav – koordinuje a metodicky vede dobrovolnickou pomoc
 • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby lidem, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
 • farní charity -  dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem v nouzi
 • humanitární pomoc při nenadálých událostech u nás i v zahraničí
 • podpora vzniku a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2014

 • stavební úpravy v Domově sv. Agáty Břeclav pro matky s dětmi, který pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
 • podpora rozvoje a činnosti dobrovolnických farních charit
 • léčebné a zdravotní výdaje na závažné operace chudých ukrajinských dětí
 • podpora rozvoje Centra Hippopkrates v Moldavsku v oblasti domácí pečovatelské služby

 

Oblastní charita Břeclav tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebných a přispějí k udržení a rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.

 

Koordinátorka sbírky při OCH Břeclav: Jana Studýnková, mob.: 605 233 403,

jana.studynkova @charita.cz