Tříkrálová sbírka v roce 2014

  
OBEC   OBEC
Bavory 12 598  Kč   Morkůvky 453  Kč
Boleradice 20 008  Kč   Nejdek 2 200  Kč
Borkovany     20 328  Kč   Němčičky 16 023  Kč
Bořetice       46 441  Kč   Nikolčice  18 630  Kč
Brod nad Dyjí 13 547  Kč   Nové Mlýny     1 312  Kč
Brumovice   28 026  Kč   Novosedly     23 771  Kč
Břeclav 154 567  Kč   Nový Přerov     5 434  Kč
Březí       31 275  Kč   Pasohlávky 14 457  Kč
Cvrčovice       12 191  Kč   Pavlov 16 278  Kč
Diváky 11 020  Kč   Perná 21 605  Kč
Dobré Pole 7 296  Kč   Podivín 57 436  Kč
Dolní Dunajovice 37 837  Kč   Pohořelice 47 450  Kč
Dolní Věstonice 7 003  Kč   Popice 38 147  Kč
Drnholec 27 006  Kč   Pouzdřany 13 871  Kč
Hlohovec     51 400  Kč   Přibice 24 893  Kč
Horní Bojanovice 10 440  Kč   Přítluky 10 693  Kč
Horní Věstonice 11 830  Kč   Rakvice     35 632  Kč
Hrušky 34 442  Kč   Sedlec 11 313  Kč
Hustopeče 81 240  Kč   Starovice 19 538  Kč
Ivaň 4 470  Kč   Starovičky 19 067  Kč
Jevišovka     10 423  Kč   Strachotín 10 937  Kč
Klentnice 10 488  Kč   Šakvice     23 777  Kč
Klobouky u Brna     10 610  Kč   Šitbořice 76 753  Kč
Kobylí 70 011  Kč   Tvrdonice 55 825  Kč
Kostice 39 798  Kč   Týnec 25 974  Kč
Krumvíř 2 100  Kč   Uherčice     46 328  Kč
Křepice 39 233  Kč   Valtice 52 775  Kč
Kurdějov 12 463  Kč   Velké Bílovice   114 698  Kč
Ladná     33 229  Kč   Velké Hostěrádky 11 581  Kč
Lanžhot 91 954  Kč   Velké Němčice 64 562  Kč
Lednice 12 679  Kč   Velké Pavlovice 72 300  Kč
Mikulov 54 673  Kč   Vlasatice 15 560  Kč
Milovice 7 518  Kč   Vranovice 47 217  Kč
Moravská Nová Ves 57 553  Kč   Vrbice  45 465  Kč
Moravský Žižkov 21 958  Kč   Zaječí 18 109  Kč
         
CELKEM     2 177 719 Kč
   

 

   
 

Sčítání Tříkrálové sbírky bylo 20.1.2014 ukončeno.

Všem dárcům a koledníkům děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

 

Vaše dary budou využity na rozvoj a realizaci těchto projektů

 • Charitní ošetřovatelská služba – zabezpečuje odbornou zdravotní péči lidem v jejich přirozeném domácím prostředí
 • Charitní pečovatelská služba – služba poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z různých důvodů potřebují k zajištění běžného života pomoc druhé osoby
 • Domov sv. Agáty pro matky s dětmi – pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
 • Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav – koordinuje a metodicky vede dobrovolnickou pomoc
 • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby lidem, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
 • farní charity -  dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem v nouzi
 • humanitární pomoc při nenadálých událostech u nás i v zahraničí

 

Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2013

 • stavební úpravy v Domově sv. Agáty Břeclav pro matky s dětmi, který pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
 • stavební úpravy sociálního zázemí Kontaktního centra pro potřeby uživatelů služeb
 • podpora rozvoje a činnosti dobrovolnických farních charit
 • léčebné a zdravotní výdaje na závažné operace chudých ukrajinských dětí
 • podpora rozvoje Centra Hippopkrates v Moldavsku v oblasti domácí pečovatelské služby
 

Oblastní charita Břeclav tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebných a přispějí k udržení a rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.

 

Koordinátorka sbírky při OCH Břeclav: Jana Studýnková, mob.: 605 233 403,

jana.studynkova @charita.cz