Tříkrálová sbírka v roce 2013 

 
OBEC   OBEC
Bavory 14 342,00  Kč   Němčičky 17 034,00  Kč
Boleradice 15 864,00  Kč   Nikolčice 16 466,00  Kč
Borkovany     17 746,00  Kč   Novosedly 22 347,00  Kč
Bořetice       48 495,00  Kč   Nový Přerov  5 559,00  Kč
Brod nad Dyjí 13 243,00  Kč   Pasohlávky     13 948,00  Kč
Brumovice   26 446,00  Kč   Pavlov     15 259,00  Kč
Břeclav 135 038,00  Kč   Perná     20 862,00  Kč
Březí       26 064,00  Kč   Podivín 53 633,00  Kč
Cvrčovice       9 377,00  Kč   Pohořelice 56 525,00  Kč
Diváky 12 359,00  Kč   Popice 35 430,00  Kč
Dobré Pole 7 164,00  Kč   Pouzdřany 12 422,00  Kč
Dolní Dunajovice 33 767,00  Kč   Přibice 21 126,00  Kč
Dolní Věstonice 6 690,00  Kč   Přítluky 10 637,00  Kč
Drnholec 27 683,00  Kč   Rakvice 28 419,00  Kč
Hlohovec     48 400,00  Kč   Sedlec 1 366,00  Kč
Horní Bojanovice 1 955,00  Kč   Starovice 18 767,00  Kč
Hrušky 35 324,00  Kč   Starovičky     16 245,00  Kč
Hustopeče 71 516,00  Kč   Strachotín 9 767,00  Kč
Ivaň 5 665,00  Kč   Šakvice 31 855,00  Kč
Jevišovka 9 869,00  Kč   Šitbořice 81 398,00  Kč
Klentnice     14 844,00  Kč   Tvrdonice 58 456,00  Kč
Klobouky u Brna 8 207,00  Kč   Týnec     22 452,00  Kč
Kobylí     69 447,00  Kč   Uherčice 43 546,00  Kč
Lednice 10 016,00  Kč   Valtice 51 000,00  Kč
Kostice 36 734,00  Kč   Velké Bílovice 108 459,00  Kč
Křepice 39 460,00  Kč   Velké Hostěrádky     9 452,00  Kč
Kurdějov 9 015,00  Kč   Velké Němčice 60 163,00  Kč
Ladná 28 872,00  Kč   Velké Pavlovice   66 043,00  Kč
Lanžhot     85 601,00  Kč   Vlasatice 16 795,00  Kč
Mikulov 42 553,00  Kč   Vranovice 45 610,00  Kč
Milovice 5 186,00  Kč   Vrbice 47 501,00  Kč
Moravská Nová Ves 49 062,00  Kč   Zaječí 14 523,00  Kč
Moravský Žižkov 16 097,00  Kč      
         
CELKEM     2 015 166,00 Kč
         

Sčítání Tříkrálové sbírky bylo 18.1.2013 ukončeno.

Všem dárcům a koledníkům děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

 

 Vaše dary budou využity na rozvoj a realizaci těchto projektů

 • Charitní ošetřovatelská služba – zabezpečuje odbornou zdravotní péči lidem v jejich přirozeném domácím prostředí
 • Charitní pečovatelská služba – služba poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z různých důvodů potřebují k zajištění běžného života pomoc druhé osoby
 • Domov sv. Agáty pro matky s dětmi – pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
 • Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav – koordinuje a metodicky vede dobrovolnickou pomoc
 • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby lidem, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
 • farní charity -  dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem v nouzi
 • humanitární pomoc při nenadálých událostech u nás i v zahraničí

 Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2012

 • stavební úpravy v Domově sv. Agáty Břeclav pro matky s dětmi, který pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
 • podpora Krizového dobrovolnického centra při Oblastní charitě Břeclav, které pomáhá obětem neočekávaných živelných katastrof, krizových situací a hromadných neštěstí
 • stavební úpravy a činnosti v prostorách Nízkoprahového denního centra, které poskytuje služby lidem bez přístřeší
 • podpora rozvoje a činnosti  dobrovolnických Farních charit
 • léčebné a zdravotní výdaje na závažné operace chudých dětí na Ukrajině
  

Oblastní charita Břeclav tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Koordinátorka sbírky při OCH Břeclav: Jana Studýnková, mob.: 605 233 403, jana.studynkova @charita.cz