Tříkrálová sbírka v roce 2012

 
OBEC   OBEC
Bavory 12 917,00  Kč   Němčičky 19 670,00  Kč
Boleradice 3 938,00  Kč   Nikolčice 19 701,00  Kč
Bořetice     48 954,00  Kč   Novosedly 21 633,00  Kč
Brod nad Dyjí       8 794,00  Kč   Nový Přerov  4 907,00  Kč
Brumovice 3 622,00  Kč   Pasohlávky     13 789,00  Kč
Břeclav   97 156,00  Kč   Pavlov     13 096,00  Kč
Březí 15 000,00  Kč   Perná     19 498,00  Kč
Cvrčovice       100,00  Kč   Podivín 46 643,00  Kč
Diváky       1 452,00  Kč   Pohořelice 49 270,00  Kč
Dobré Pole 7 191,00  Kč   Popice 35 251,00  Kč
Dolní Dunajovice 37 913,00  Kč   Pouzdřany nevybíralo se
Dolní Věstonice 8 161,00  Kč   Přibice 26 085,00  Kč
Drnholec 30 026,00  Kč   Rakvice 14 425,00  Kč
Hlohovec 48 310,00  Kč   Sedlec 800,00  Kč
Horní Bojanovice     2 280,00  Kč   Starovice 18 123,00  Kč
Hrušky 33 420,00  Kč   Starovičky 16 285,00  Kč
Hustopeče 78 973,00  Kč   Strachotín     9 831,00  Kč
Ivaň 5 480,00  Kč   Šakvice 33 133,00  Kč
Jevišovka 9 504,00  Kč   Šitbořice 81 591,00  Kč
Klentnice 11 177,00  Kč   Tvrdonice 52 966,00  Kč
Kobylí     70 010,00  Kč   Týnec 22 771,00  Kč
Kostice 37 717,00  Kč   Uherčice     41 671,00  Kč
Křepice     38 453,00  Kč   Valtice 40 476,00  Kč
Kurdějov 8 736,00  Kč   Velké Bílovice 108 281,00  Kč
Ladná 30 312,00  Kč   Velké Hostěrádky 8 116,00  Kč
Lanžhot 93 906,00  Kč   Velké Němčice     57 301,00  Kč
Mikulov 50 247,00  Kč   Velké Pavlovice 77 000,00  Kč
Milovice 3 293,00  Kč   Vlasatice     15 613,00  Kč
Moravská Nová Ves     50 968,00  Kč   Vranovice 42 540,00  Kč
Moravský Žižkov 19 007,00  Kč   Vrbice 39 574,00  Kč
         
CELKEM     1 817 057,00 Kč
         

Sčítání Tříkrálové sbírky bylo 30.1.2012 ukončeno.

Všem koledníkům a dárcům za jejich pomoc upřímně děkujeme.

 

Vaše dary budou využity na rozvoj a realizaci těchto projektů

  • Charitní ošetřovatelská služba – zabezpečuje odbornou zdravotní péči jednotlivcům v jejich přirozeném sociálním prostředí
  • Charitní pečovatelská služba a odlehčovací služby – služba sociální péče, poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z různých důvodů potřebují k zajištění běžného života pomoc druhé osoby
  • Domov sv. Agáty pro matky s dětmi v tísni – pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
  • Dobrovolnické centrum při OCH Brno – koordinuje a metodicky vede dobrovolnickou práci
  • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby občanům, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
  • farní charity, dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem v nouzi humanitární pomoc
 

  Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2011

  • podpora Krizového dobrovolnického centra při Oblastní charitě Břeclav, které pomáhá obětem neočekávaných živelných katastrof, krizových situací a hromadných neštěstí
  • stavební úpravy v prostorách Nízkoprahového denního centra, které poskytuje služby občanům, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
  • podpora rozvoje dobrovolnických Farních charit

Oblastní charita Břeclav tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Koordinátorka sbírky při OCH Břeclav: Hana Jagošová, mob.: 605 233 403, hana.jagosova@caritas.cz