„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Tříkrálová sbírka v roce 2010

 


OBEC   OBEC
Bavory     11 390,00  Kč   Nový Přerov 5 028,00 Kč
Bořetice  41 081,00  Kč   Pasohlávky 14 343,00 Kč
Brod nad Dyjí   5 855,00  Kč   Pavlov 11 238,00 Kč
Břeclav 101 940,00  Kč   Perná 18 774,00 Kč
Březí 18 512,00  Kč   Podivín 33 735,00 Kč
Dobré Pole 6 939,00  Kč   Pohořelice 49 332,00 Kč
Dolní Dunajovice 34 968,00  Kč   Popice 37 733,00 Kč
Dolní Věstonice  5 774,00  Kč   Pouzdřany 10 496,00 Kč
Drnholec 30 164,00  Kč   Přibice 20 937,00 Kč
Hlohovec 45 450,00  Kč   Rakvice 12 000,00 Kč
Hrušky 31 669,00 Kč   Sedlec 8 389,00 Kč
Hustopeče 83 731,00 Kč   Starovice 17 597,00 Kč
Ivaň 5 033,00 Kč   Starovičky 17 613,00 kč
Jevišovka 9 100,00 Kč   Strachotín 9 703,00 Kč
Klentnice
10 460,00 Kč
  Šakvice 30 081,00 Kč
Kobylí 51 900,00 Kč   Šitbořice 73 575,00 Kč
Kostice 22 706,00 Kč   Tvrdonice 47 778,00 Kč
Křepice 38 887,00 Kč   Týnec 9 877,00 Kč
Lanžhot 88 408,00 Kč   Uherčice 40 565,00 Kč
Ladná 28 408,00 Kč   Valtice 25 000,00 Kč
Mikulov 48 455,00 Kč   Velké Bílovice 92 000,00 Kč
Milovice 700,00 Kč   Velké Hostěrádky 9 488,00 Kč
Moravská Nová Ves 47 081,00 Kč   Velké Němčice 54 480,00 Kč
Moravský Žižkov 20 752,00 Kč   Velké Pavlovice 72 228,00 Kč
Němčičky 18 988,00 Kč   Vlasatice 15 016,00 Kč
Nikolčice 15 109,00 Kč   Vranovice 47 099,00 Kč
Novosedly 21 420,00 Kč   Vrbice 36 254,00 Kč
         
CELKEM     1 665 239,00 Kč
         

 Sčítání výsledků Tříkrálové sbírky bylo 25. 1.2010 v 18.00 hodin ukončeno.

 

Všem dárcům a koledníkům za jejich pomoc upřímně děkujeme.

 

 

Záměr na využití prostředků, získaných z Tříkrálové sbírky 2010

  • dokončení stavebních úprav na Domově sv. Agáty Břeclav pro matky s dětmi v tísni, který pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích

  • podpora Krizového dobrovolnického centra při Oblastní charitě Břeclav, které pomáhá obětem neočekávaných živelných katastrof, krizových situací a hromadných neštěstí

  • stavební úpravy v prostorách Nízkoprahového denního centra, které poskytuje služby občanům, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje

 

Projekty financované z tříkrálové sbírky za rok 2009

  • podpora zřízení "Domovinky Panny Marie" - odlehčovací služby v Němčičkách

  • zateplení azylového domu Sv. Agáty pro matky s dětmi v tísni

  • podpora zřízení Charitní pečovatelské služby v Pohořelicích

  • podpora krizové pomoci při Oblastní charitě Břeclav - školení krizového týmu a dovybavení centra