TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

celoplosny_A5_onlinekoleda_sirka

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je dlouhodobý celostátní charitativní projekt Charity Česká republika. Koná se vždy první dva týdny v lednu, kdy dobrovolní koledníci v kostýmech Tří králů navštěvují se zapečetěnými kasičkami domácnosti, aby prosili o dar pro potřebné a šířili radostnou novinu o narození Krista.

Poslání sbírky "Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla" se naplňuje těmito způsoby:

  • sběr finančních prostředků na pomoc lidem v nouzi a realizace této pomoci prostřednictvím charitních projektů a služeb,
  • výchova veřejnosti k charitativnímu cítění, k vědomí, že mezi námi žijí lidé, kteří se ocitli v obtížné existenční situaci, a posláním Charity je jim pomáhat.
  • šíření radostné zvěsti o narození pána Ježíše Krista do všech domácností v ČR.