„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Tříkrálový průvod 2019

Tříkrálový průvod 2019

V pátek 4. ledna 2019 v 15:30 se opět od břeclavského gymnázia vydá tradiční průvod tří králů, organizovaný Oblastní charitou Břeclav. V podání divadelního souboru Břetislav se přeneseme do města Betléma na počátek našeho letopočtu a půjdeme za hvězdou hledat právě narozené nemluvňátko. Že vzácnému průvodu nebude hrozit žádné nebezpečí od krále Heroda, zaručí přítomnost nejvyššího představitele města – pana starosty i vedení radnice.

V exotickém průvodu nebude chybět známý velbloud Šajtan a možná si přiveze i mladšího kolegu. Průvod doprovázený dechovou muzikou Lanžhotčanka bude ukončený u Kulturního domu Delta, kde koledníky čeká tříkrálový živý betlém, soubor Old Stars, požehnání tříkrálové sbírce a dětská vystoupení DNS Charvatčánek a mateřských škol. Zajištěno je i charitní občerstvení pro malé i velké a sladké odměny pro děti s tříkrálovými korunkami.

Přijďte v co nejhojnějším počtu ukončit dobu vánoční.

Stejně jako tři králové obdarovali narozeného Ježíška, můžete i Vy přinášet dary potřebným formou příspěvků do Tříkrálové sbírky, která je na území ČR vyhlášena ve dnech 1. až 14. ledna 2019. V tuto dobu mohou Vaše domácnosti navštívit tříkráloví koledníci s prosbou o dar na pomoc lidem v nouzi. Pracovníci Oblastní charity Břeclav velmi děkují.

 

PhDr. Alena Káňová