„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Tříkrálový průvod 2018

Tříkrálový průvod 2018

Tradiční Tříkrálový průvod v Břeclavi je připravený na pátek 5. ledna 2018 od 15. 30 hod. Paní Žaneta Krátošková z jižních Čech tentokráte přiveze velblouda dvouhrbého a lamu krotkou a budeme mít i čtyři krále – pana starostu a tři místostarosty.

Průvod za zvuku dechové muziky Lanžhotčanka půjde od břeclavského gymnázia ke Kulturnímu domu DELTA. Tam koledníky čeká tříkrálový živý betlém v podání souboru OLD STARS, požehnání tříkrálové sbírce a dětská vystoupení DNS Břeclavánek a mateřských škol. Zajištěno je i charitní občerstvení pro malé i velké a sladké odměny pro děti s tříkrálovými korunkami.

Přípravy na tříkrálovou sbírku 2018 vrcholí. Počítáme se zapojením 70 obcí, přichystáno je na 520 pokladniček a téměř 1 800 dobrovolníků. Všemu opět velí naše koordinátorka TKS paní Jana Studýnková. Stejně jako tři králové obdarovali narozeného Ježíška, můžete i Vy přinášet dary potřebným formou příspěvků do tříkrálové sbírky, která je na území ČR vyhlášena ve dnech 1. až 14. ledna 2018. V tuto dobu mohou Vaše domácnosti navštívit tříkráloví koledníci s prosbou o dar na pomoc lidem v nouzi. Těšíme se i nově na koledování v Poštorné s dětmi ze souboru Koňárek (6. ledna v 15 hod). Děkujeme za podporu!

PhDr. Alena Káňová