„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Postní almužna 2015

Postní almužna 2015

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat jsou v roce 2015 zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip ke jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.
 

Podstatou je tedy, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. A částka, kterou jsme si odepřeli, pak pomůže jiným.

 

Časový průběh

Pastorační akce bude zahájena na Popeleční středu (18. února 2015), nebo zejména pak na 1. neděli postní (22. února 2015), a potrvá až do konce postního období (3. dubna 2015).

Ke konci postní doby věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. V olomoucké arcidiecézi se postní krabičky obvykle vracejí do kostela již na Květnou neděli (29. března 2015).

Letos (2015) jde o již o sedmý ročník této akce, která se v roce 2009 uskutečnila pouze v brněnské a olomoucké diecézi.


Využití

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

Pro celé území ČR bylo letos (2015) vytištěno kolem téměř 50 000 papírových pokladniček a rozesláno do římskokatolických farností. Sbírky se zúčastní také Řeckokatolcká charita. Sběr postních schránek od věřících se bude konat dle pokynů místního duchovního správce.

Tato dobrovolná duchovní formace věřících se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině.

 

Podpora Centra Hippokrates v obci Dorotskaja (Moldavsko) (dokument Adobe PDF)Podpora Centra Hippokrates v obci Dorotskaja (Moldavsko)                   Modlitba, půst, almužna (dokument Adobe PDF)Modlitba, půst, almužna

 

postnialmuzna.cz