„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Pomáháte s námi!

Vážení zákazníci prodejen Enapo,

uběhl téměř rok od začátku společného projektu Oblastní charity Břeclav a prodejní sítě potravin Enapo. Od dubna 2014 do prosince 2014 se ve vybraných prodejnách Enapo (Břeclav, Březí, Bořetice, Mikulov, Moravská Nová Ves, Novosedly) vybralo 754 kusů trvanlivých potraviny a hygienických potřeb. Nejvíce pomáhali zákazníci prodejen v Mikulově a v Břeclavi.

Všechny potraviny i hygienu jsme prostřednictvím sociálních služeb rozdali našim uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Potraviny pomohli 49 konkrétním uživatelům a dále byly použity v rámci společných aktivit na azylových domech pro matky s dětmi a pro dospělé. Například na Nízkoprahovém denním centru v Břeclavi potraviny pomohli v průběhu trvání projektu 9 lidem bez přístřeší, kteří si našli práci a tím se jim zvýšili  finanční náklady spojené s nástupem na určenou pracovní pozici (výdaje na lékařskou prohlídku, pracovní oděv, dopravu). Z uvedeného důvodu již pak klientům zařízení zůstaly pouze minimální finanční prostředky na stravu a následovala časově omezená pomoc – a to díky potravinám z akce Pomáhejte s námi.          

    Všem pracovníků prodejen Enapo i Vašim zákazníkům za uvedenou pomoc a podporu děkuji, jménem Oblastní charity Břeclav a jménem všech našich uživatelů služeb.

 

 

Veronika Heklová

vedoucí Azylového domu Břeclav

Diecézní charity Brno - Oblastní charity Břeclav