„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Koláč pro hospic 2018

Koláč pro hospic 2018

Na druhou říjnovou neděli tradičně připadá Světový den hospice a paliativní péče. Tak jak stárne naše populace, stále aktuálněji se ve společnosti řeší otázka důstojného odchodu ze života. Kromě tzv. kamenných hospiců je postupně nabízena a zároveň velmi žádána i domácí hospicová péče. Jde odbornou komplexní péči o člověka v konečném stádiu onemocnění, kdy léčba již nezabírá a příchod konce se nezadržitelně blíží. Je poskytována ve vlastním domácím prostředí nemocného v souladu s postupy  paliativní medicíny. Domácí hospicová péče se týká i podpory rodinám, blízkým, a to i v čase truchlení.

Oblastní charita Břeclav nabízí takovou péči prostřednictvím Domácího mobilního hospice sv. Martina. Od počátku hospicové péče poskytla Charitní ošetřovatelská služba možnost důstojného odchodu téměř osmi desítkám pacientů. Domácí hospicová služba je tedy naší zdravotně sociální službou, která umožňuje těžce nemocným strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých.

Seznámit a informovat veřejnost s touto hospicovou službou a finančně pomoci náročné službě má charitativní sbírka Koláč pro hospic. Příspěvkem přispějete k pořízení důležitých přístrojů pro těžce nemocné. Odměnou bude sladké pečivo našich regionálních výrobců. Podpořit nás můžete 3. října od 8 do 11 hod v prostorách vestibulu Polikliniky Břeclav. Dobrovolníci z řad studentů Soukromé SOŠ manažerské a zdravotnické budou pečivo nabízet i na školách, úřadech a v Kavárně Dvůr. Přejeme, ať zakoupení chutného koláče přinese i dobrý pocit pomoci a štědrosti.

 

PhDr. Alena Káňová