Pomáhejte s námi

Charita Břeclav ve spolupráci s prodejní sítí potravin Enapo nabízí zákazníkům možnost pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi.   

Projekt "Pomáhejte s námi!" trvá od 1. 4. 2014. Jak funguje? 

Zákazník nakoupí v určených prodejnách Enapo  a po zaplacení vloží trvanlivé potraviny a hygienu do označeného drátěného koše (koš je označený plakátem projektu), který je umístněný za pokladnami.

 

ENAPO 2022 ŠÍŘKA

 

Jakmile je koš plný, převeze jeho obsah pracovník Oblastní charity Břeclav na sídlo Charity. Poté potraviny a hygiena putují do Charitní záchranné sítě ,prostřednictvím které jsou přidělovány lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Potraviny a hygienu přiděluje pracovník na základě rozhovoru s klientem a s ohledem na jeho momentální situaci.

ENAPO 2022

 

Kontaktní údaje:

Dagmar Kokešová, 605 398 430, dagmar.kokesova@breclav.charita.cz 
Simona Hermannová, 732 680 676, simona.hermannova@breclav.charita.cz

 

 

Za darované potraviny a hygienu srdečně děkujeme.  ❤