„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Pomoc uživatelům drog

Možná přemýšlíte, zda má naše práce nějaký smysl… My jsme samozřejmě přesvědčení, že smysl má.

 

Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav

Poskytuje služby, které předcházejí nebo zmírňují sociální vyloučení z důvodu užívání návykových látek. Vycházíme z myšlenky, že prevence je lepší a ve výsledku také levnější než represe. Náš program především snižuje rizika přenosu infekčních chorob (HIV, žloutenka), a to nejen mezi samotnými uživateli drog, ale také širokou veřejností. Vedle ztrát na lidských životech a zdraví má tato ochrana nesporně také rozměr ekonomický. Zajišťujeme také likvidaci použitých injekčních stříkaček, které přebíráme od uživatelů drog nebo nalezneme v ulicích, dostaneme od občanů apod. Snažíme se také motivovat uživatele drog ke změně životního stylu a pomáháme jim řešit problémy, které k užívání drog patří. Dále nabízíme konzultace – poradenství pro rodiče a osoby blízké, besedy a aktivity primární prevence pro školská zařízení i širokou veřejnost.

Bohužel víme, že si drogy své oběti nevybírají, nedívají se na velikost města a životní úroveň obyvatel.

 

„I velká pouť začíná prvním krůčkem…“

 

Službu pro drogově závislé můžete podpořit číslo účtu:

1380210329/0800

VS 309  Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav

 

Děkujeme…