„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Pomoc seniorům

V dnešní moderní uspěchané době, kdy se všichni ženou za lepším životním stylem, naši rodiče a prarodiče umírají samy, opuštění, v domovech důchodců či v LDN.

Zamýšlíte se nad tím, co byste mohli udělat pro seniory? Jakým způsobem pomoci, aby poslední etapu života prožili co nejlépe, bez pocitu smutku, opuštěnosti a bezmocnosti?

Naše organizace se snaží starým a nemocným lidem pomáhat tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém domácím prostředí. Snažíme se, aby služba byla dostupná pro každého, kdo ji potřebuje.

Jana Lhotecká

 

Charitní ošetřovatelská služby

10 zkušených zdravotních sester poskytuje zdravotní péči pacientům v jejich domácím prostředí v celém břeclavském okrese. Ošetřovatelské výkony ordinuje praktický lékař, nebo lékař při ukončení hospitalizace a je placená zdravotními pojišťovnami.

Jedná se o aplikaci injekcí, inzulinu, ošetření ran, odběr krve, mobilizace pac.se sníženou hybností /po CMP, zlomeninách, operacích a jiných zdravotních  problémech/,ošetření stomií, katetrů, měření TK, P, glykémie, příprava a podání léků, zaučení aplikace inzulinu, používání glukometru.

Pacientům a jejich příbuzným poradíme při ošetřování těžce nemocných a umírajících, doporučíme, nebo zapůjčíme zdravotní pomůcky / lůžka, antidekubitní matrace, chodítka, WC židle, invalidní vozíky/.

S naší pomocí mohou pacienti strávit zbytek života mezi svými nejbližšími.

 

Charitní pečovatelská služba

Našim uživatelům se snažíme zlepšit podzim života a to, tak aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domově a s lidmi, které milují.

Seniorům pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomáháme při osobní hygieně, zajišťujeme stravu. Víme, že pro lidi v seniorském věku je mnohdy těžké navštívit své dávné přátele a známé, nebo se věnovat aktivním činnostem. Pomocí našich služeb jim zajistíme setkání, nebo aktivizační program.

Z vašich darů nakoupíme, různé kompenzační pomůcky, nové jídlonosiče a jiné potřebné věci ke zkvalitnění péče.

„…aby stáří nebylo opuštěné“

 

Službu pro seniory můžete podpořit číslo účtu:

1380210329/0800

VS 302  -  Charitní ošetřovatelská služba

VS 303  -  Charitní pečovatelská služba

 

Děkujeme…