„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY NOCI VENKU    REALIZAČNÍ TÝM NOCI VENKU   FOTOGALERIE         

Akce Noc venku Břeclav je již minulostí. Tedy alespoň pro rok 2013. Uskutečnila
se nejen za doprovodu multižánrového kulturního programu, ale také za doprovodu
bubnování kapek deště. I přes nepřízeň počasí však byla akce úspěšná. Proto se sluší
neudělat za ní definitivní tečku, ale raději za ni připojit hned několik teček dalších …

O této akci bylo napsáno a řečeno hodně již před jejím uskutečněním. Hlavním organizátorem
byla Oblastní charita Břeclav ve spolupráci se Sdružením azylových domů a městem Břeclav,
přičemž cílem bylo podpořit osoby bez domova a získat pro ně trvanlivé potraviny. A navíc
nabídla břeclavským i mimo břeclavským občanům možnost získat zkušenost s přenocováním
na ulici – ve spacáku, na kartonové krabici.

Jaká tedy byla Noc venku, která se uskutečnila 21./22. listopadu na pěší zóně u břeclavského
gymnázia? Bezesporu jedinečná, minimálně proto, že se jednalo o první akci tohoto typu
v našem městě. Byla pokusem udělat dobrou věc jinak než bývá zvykem. Během přípravy
Noci venku jsme zaznamenali názor, že efektivnější by bylo neinvestovat finanční prostředky
do této akce, ale využít je přímo na nákup potravin pro osoby bez přístřeší. Naším cílem však
bylo především upozornit širokou veřejnost na problém bezdomovectví a na fakt,
že bezdomovectví není problém jen neziskových organizací, ale celé společnosti.


Lidem, kteří se odhodlali vyrazit na pěší zónu navzdory vytrvalému dešti, nabídla Noc venku
hned několik vystoupení hudebních skupin (Five Live, Helemese a The Faldatores),
divadelních představení (dramatického oboru ZUŠ Břeclav a Boučkova loutkového divadla
z Jaroměře), workshop zaměřený na kreativní úpravu látkových tašek a čepic na spaní
(s příjemným hudebním doprovodem skupiny Mad Duo), promítání dokumentu Láska v hrobě
v „zimním kině“ doplněné o krátkou besedu s Janem Kadeřábkem, kameramanem tohoto
filmu. Vedle toho měli účastníci možnost diskutovat o sociální problematice s pracovníky
Oblastní charity Břeclav a IQ Roma Service. A to vše za dobrovolné vstupné formou
trvanlivých potravin nebo hygienických potřeb v hodnotě cca 50 Kč.


Je vcelku pochopitelné, že se akce neobešla bez drobných organizačních zádrhelů – Oblastní
charita Břeclav je především poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb a nikoliv
organizátorem kulturních akcí. Tyto nedostatky jdou na vrub zejména tomu, že se jednalo
o první ročník a snad byly kompenzovány nadšením pořadatelů a chutí udělat něco pro druhé.
Tento přístup hezky vyjádřili přítomní skauti se svým heslem „síla pozitivní energie“
a vlastně i všichni umělci, kteří vystoupili bez nároku na honorář. Velký dík patří především
dobrovolníkům bez nichž by bylo zajištění akce takového rozsahu nemyslitelné.

Jedním dechem je nutné poděkovat také všem sponzorům: Stillus s.r.o. reklamní agentura,
autoCENTRUM Pohořelice, Gumotex a.s., Kavárna Dvůr, H-móda, Tempos, Steakhouse
Břeclav, Euronics - Hodonín, Tiva Baby Hodonín, mediálnímu partneru Rádio Jih a TV Fénix
a dalším. Velmi si ceníme také spolupráce s firmou Fosfa a.s., která přispěla formou
firemního dárcovství a vybrala potraviny mezi svými pracovníky.

Jsme patřičně hrdi také na výsledky, kterých se podařilo během Noci venku dosáhnout.
V průběhu odpoledne a večera navštívilo akci zhruba 200 osob. Vybráno bylo celkem
134 balíčků, které obsahovaly 1.166 kusů potravin nebo hygienických potřeb. K přenocování
na ulici se odhodlalo 15 spáčů, přičemž nejnižší naměřená teplota činila 4°C a tito spáči
se mohou prokazovat certifikátem „Spáč Noci venku“.

Závěrem cítíme za nutné upozornit na to, že ačkoliv je Noc venku 2013 minulostí,
tak v žádném případě nekončí. V tuto chvíli se rozdělují získané potraviny na jednotlivá
zařízení Oblastní charity Břeclav a v průběhu příštího týdne začnou putovat do rukou těch,
pro které jsou určeny. Stále aktivní zůstane také profil na sociální síti Facebook, kde budeme
i nadále přinášet další informace o situaci lidí na ulici a dalších aktivitách spojených s tímto
projektem, například to bude výstava fotografií, které na této akci vznikly. A v neposlední
řadě noc venku zůstává realitou pro nespočetné množství lidí bez domova, kteří si naší
pozornost zaslouží nejen jednou za rok…

Seznam dárců      Seznam vybraných potravin      Teplota a počet spáčů     Kuchařka Noci venku

 

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ POTRAVIN

Stav čerpání potravin k 28.2.2014

Stav vyčerpaných potravin - Domov svaté Agáty Břeclav     ( Domov svaté Agáty již vyčerpal potraviny )