„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Děkujeme za vaši štědrost v Tříkrálové sbírce 2019

Oblastní charita Břeclav velmi děkuje všem sponzorům, účinkujícím v průvodu i v kulturním vystoupení, všem dobrovolným koledníkům a koordinátorům. Velké poděkování pak samozřejmě patří všem, kteří otevřeli své domy a srdce a pomohli naplnit smysl této sbírky.

Letošní sbírka přinesla opět velký výtěžek jak v městě Břeclavi – 204 194 Kč, tak v celkovém výběru břeclavského regionu. V 70 obcích se zapojilo na 1 850 koledníků, kteří pro Oblastní charitu Břeclav vykoledovali rekordních 3 183 086 Kč. Hlavní část výtěžku zůstává v našem regionu, a tak jako vloni bude směřovat k podpoře domácí hospicové péče, Charitní záchranné sítě a rozvoji dobrovolnických Farních charit. Humanitární pomoc potom půjde do Moldávie

Mobilní hospic sv. Martina v Břeclavi poskytuje službu umožňující těžce nemocným lidem v terminálním (konečném) stádiu nemoci strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých. Z loňského výtěžku Tříkrálové sbírky byly zakoupeny polohovací elektrická lůžka, antidekubitní matrace či kyslíkový koncentrátor. Na nákup zdravotních pomůcek pro tuto ošetřovatelskou službu půjde i velká část letošního obsahu charitních pokladniček.

Opětovné poděkování patří hlavní koordinátorce Tříkrálové sbírky v naší OCH paní Janě Studýnkové.

 

PhDr. Alena Káňová