„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Přednáška bořící tabu

Přednáška bořící tabu s názvem „Předsudky v inkontinenci“ přivedla do malého sálu Městské knihovny Břeclav ve středu 26. dubna téměř tři desítky posluchačů. Díky profesionalitě a přitom zároveň  velmi lidskému přístupu přednášející – Evy Kašpárkové z firmy Hartmann Rico – se mohlo o tomto intimním zdravotním, ale i sociálním problému velmi otevřeně diskutovat.

Kromě přednášky a osobních konzultací, byla prezentována činnost firmy Hartmann Rico, která úzce spolupracuje s naší Oblastní charitou Břeclav. Posluchačky si domů odnesly nejen propagační firemní materiály a vzorky zdravotnických výrobků, ale i audiovizuální materiály k domácímu cvičení na posílení pánevního dna.  Poděkování patří i Městské knihovně Břeclav za laskavé poskytnutí přednáškového prostoru a příslib pravidelné spolupráce.

PhDr. Alena Káňová