„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Návštěva ministra v Domově svaté Agáty

Na pozvání města Břeclavi přijel v pátek 2. června ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka. Po jednání na městském úřadě, kde se diskutovalo nejen o sociálních otázkách a problémech, program pokračoval návštěvou jednoho z našich azylových zařízení – Domova sv. Agáty.

Průvodkyní byla panu ministrovi vedoucí toho zařízení pro matky a otce s dětmi v tíživé situaci Leona Balgová. Kromě seznámení se s chodem a pravidly azylového zařízení si pan Chvojka prohlédl také jednu z 13 bytových jednotek, obývanou maminkou s vícero dětmi. U kávy a koláčků potom zůstal čas i na nastínění problémů a otázek sociální tematiky či prohlížení azylové kroniky. Paní vedoucí bylo vysloveno poděkování za nelehkou práci a za velmi dobře vedený azylový dům.

PhDr. Alena Káňová