„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Podpora z Nadace KB a.s. – Jistota

29. června jsme převzali od zástupce Nadace Komerční banky a.s.  – Jistota pana Tomáše Talaše finanční dar v hodnotě 190 000 Kč. Moc náš potěšila podpora našeho projektu domácí hospicové péče. Peníze poslouží na částečné mzdové náklady, umožní absolvovat kurzy rozvíjející nové techniky péče o pacienty v terminálním stádiu a zbyde i na koupi dvou nezbytných pomůcek pro poskytování domácí paliativní péče – kyslíkového koncentrátoru a osobního lineárního dávkovače léků.

Při příjemném rozhovoru byl i čas na představení naší organizace, seznámení s plánem využití této podpory a nastínění dalších vizí budoucnosti. Děkujeme Nadaci za možnost dalšího rozvoje paliativní péče na Břeclavsku!


PhDr. Alena Káňová