„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Farní charita Novosedly


Farní charita v Novosedlech působí bez přerušení už více jak deset let. Její hlavní činností je provoz humanitárního šatníku, který je od svého otevření v roce 2001 v prostorách zdravotního střediska. Občané místní i z okolních obcí vozí do šatníku ošacení i jiné věci (hračky, boty, nádobí), které již nepotřebují a jsou ještě k vhodné k dalšímu využití. Po roztřídění si mohou potřební občané přijít vybrat,  co by se jim hodilo. Většina nepotřebných, ale stále funkčních věcí, zpravidla dvakrát do roka, putuje do humanitárního skladu v Brně. Do chodu šatníku je zapojeno 5 místních dobrovolnic charity.

Další činností farní charity je zajištění každoroční Tříkrálové sbírky, která je farníky pořádána od jejího vzniku. Obcí chodí zpravidla sedm skupinek po třech dětech s jedním dospělým doprovodem. Místní šatník využívají koledníci i k malému občerstvení pro zpříjemnění koledování v mrazivých lednových dnech.  Při této akci charita úzce spolupracuje s členkami kulturní komise obce, místní mateřskou školou, zejména s paní ředitelkou Bc. Zdenkou Kollmannovou, která má na starosti veškerou administrativu Tříkrálové sbírky. Jako poděkování za účast na Tříkrálové sbírce je pro děti v létě zorganizován jednodenní výlet. Vloni to bylo plavání v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Bez povšimnutí nezůstávají potřební spoluobčané, kterým se snaží farní charita najít východisko z jejich tíživé životní situace ve spolupráci s obcí nebo Oblastní charitou Břeclav.

Hojný počet koledníků v letošním Tříkrálovém koledování  vyneslo sumu v pokladničkách 23.771,- Kč, o 1.424,- Kč více jako vloni. Koledníci v čele s paní Hrůzovou daly dohromady 7 skupinek a letošní teplé počasí jim přálo,  tak jako nikdy jindy a s potěšením obešli domácnosti po obci.

Všem dárcům jménem farní charity děkují!

  •  Provozní doba šatníku :  každé pondělí 16 - 17:00 hodin

Za FCH kontaktní osoba:

Anna Hrůzová, tel.: 606 587 059, email: anna.hruzova@seznam.cz