„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Farní charita Nikolčice


 

Mateřské centrum "HRČÁNEK"

Charitní projekt od roku 2005 sdružuje především maminky s dětmi, které chtějí trávit volný čas společně a hlavně smysluplně. Vítán je však každý, kdo přijde s dobrým nápadem, ochotou a nadšením.

Mateřské centrum Hrčánek využívá ke svým aktivitám prostory, které bezplatně poskytuje obecní úřad. Tři místnosti bývalého zdravotního střediska se během roku proměňují v dílnu pro výtvarnou činnost, ale také zázemí pro společné hry, nácvik říkánek a písniček. Oranžová čajárna je příjemným místem k besedám a vzájemné debatě. Především činorodé maminky a babičky, což je tzv. Babinec, se scházejí jedenkrát měsíčně  k aktivitám jako je  učení se technice drátkování, mozaikování nebo pletení košíků a ozdob z pedigu. Mezi nové aktivity se přidalo  pondělní cvičení jógy, která jim dodává pozitivní pohled na svět. Maminky spolu s dětmi z mateřského centra se scházejí pravidelně dvakrát týdně. Pondělky jsou zaměřeny na výtvarnou a hudební činnost, středy jsou spíše sportovní. Během roku je bezplatně využívaná také školní tělocvična a přírodní dětské hřiště vybudované na náklady obce. Díky sponzorskému daru společnosti Pramos a.s. Šitbořice si děti mohou pohrát i na krásném prostorném pískovišti.

Na začátku roku se členové a příznivci farní charity scházejí při organizování tradiční  Tříkrálové sbírky, která je pro charitu velmi významnou dobrovolnickou aktivitou, do které se  zapojují celé rodiny s dětmi pod vedením pana učitele Jiřího Slavíka. Přičiněním paní Aleny Vintrlíkové se podařilo rozšířit inventář o ručně šité kostýmy. Při tříkrálovém koledování děti i dospělí uplatní hudební nástroje (bubínek, zvonkohra, triangl, flétny), na jejichž nákup přispěla Oblastní charita Břeclav z výtěžku sbírky. Všem současným i budoucím koledníkům děkujeme!

V roce 2008 přibyla do inventáře farní charity a Hrčánku vypalovací pec. Rozhodnutím vybavit farní charitu tak nákladnou věcí se naplnily dlouhodobé sny a plány nejen manželů Slavíkových. Na pořízení elektrické vypalovací pece břeclavská charita poskytla "startovacích" 50 000 korun z výtěžku Tříkrálové sbírky. Dalšími 26 100 tisíci korunami přispěl obecní úřad formou sponzorského daru. Poděkování za finanční výpomoc patří Honební společnosti Nikolčice, Apex Central Europe Nikolčice, SW MO-TECH s.r.o. Vojkovice. Dalších 20 000 korun pomohla získat Ing. Kamila Otřísalová od společnosti RWE Transgas a.s.

Společnými silami se podařilo přebudovat bývalou školní posilovnu na keramickou dílnu. Elektrická pec potřebovala upravit jak samotnou místnost, tak posílit elektrickou přípojku. Cvičební stroje nahradily lavice a regály. Místo, hlína a další pomůcky jsou k dispozici, s nápadem už musí přijít každý sám. Výrobky z keramiky budou sloužit k prezentaci Hrčánku, charitní činnosti a také k obdarovávání organizací a jedinců, kteří podporují charitní projekty.

V letošním roce se velmi zdařila výstava v místní knihovně na téma Za Australským uměním, kde děti tvořili zvířátka žijící na druhé straně polokoule. Oblíbenou akcí nejen školních dětí je také lampionový průvod obcí.

Hrčánek vede kroniku, fotodokumentaci a občas i videozáznam z akcí. Pozvánky na společná setkávání v Nikolčicích jsou vyvěšené na webu obce. Příležitostně se fotografie objevují v regionálním týdeníku Nový život.

Hrčánek patří k těm a nejnápaditějším mateřským centrům. Tříkráloví koledníci již počtrnácté nezahálely a vykoledovali  úctyhodných 18.630,- Kč v počtu 4 pokladniček, o 2.164,- Kč více jak vloni. Malí i velcí koledníci děkují všem, kteří pomohli nejen s koledováním, ale také s organizací ke zdárnému průběhu tradičního koledování.

Za FCH kontaktní osoba:

Naděžda Božková, tel.: 724 141 037