„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Farní charita Moravská Nová Ves


Rodinný klub

Charitní projekt v jedné z největších obcí Moravského Slovácka funguje již téměř 6 let. Sdružuje především maminky s dětmi, zejména na mateřské dovolené,  které chtějí trávit volný čas společně a hlavně smysluplně. Vítán je však každý, kdo přijde s dobrým nápadem, ochotou a nadšením. Setkávají se jak zdravé,  tak nemocné děti a společně tráví volný čas.

Rodinný klub využívá ke svým aktivitám zatím klubovnu v mateřské škole, kterou má pronajatou od Úřadu městyse. Během roku využívají místnost pro výtvarnou činnost, ale také zázemí pro společné hry, nácvik říkánek a písniček. Především činorodé maminky se scházejí zhruba 8krát měsíčně, vždy v pondělí a ve čtvrtek,  vyrábějí kraslice, korále z těstovin, svíčky jak z gelu, tak ze včelího vosku. Maminky spolu s dětmi vytváří různé aktivity, také pomáhají obci při zkrášlování hřišť a jiných společenských prostor. Během roku je bezplatně využíváno školní přírodní dětské hřiště, které si sami upravili.

Na začátku roku se členové a příznivci farní charity scházejí při organizování každoroční  Tříkrálové sbírky, která je pro charitu velmi významnou dobrovolnickou aktivitou. V Moravské Nové Vsi se do sbírky zapojují celé rodiny s dětmi pod vedením paní Matouškové. Přičiněním paní Dvořáčkové se podařilo rozšířit inventář o ručně šité tříkrálové kostýmy, které si děti velice rádi oblékají. Všem malým i velkým koledníkům děkujeme!

V letošní Tříkrálové sbírce farníci v hojném počtu 13 skupinek spočítali v pokladničkách částku  57.553,- Kč. Koledníci v čele s paní Matouškovou a Petrášovou si pochvalovali letošní příznivé počasí a v hojném počtu obešli domácnosti po obci.

Všem dárcům jménem farní charity děkují!

 

Za FCH kontaktní osoby:

Vojtěška Matoušková, tel.: 774 107 483, email: vojtina.ma@seznam.cz

Věra Dvořáčková, tel.: 724 142 976, email: dvorackova.vera@email.cz