„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Farní charita Ladná


Již druhým rokem vzniklá Farní charita Ladná byla zřízena pro rychlou výpomoc a spolupráci s Oblastní charitou Břeclav. Pomáhá vybírat ošacení do charitního šatníku v Břeclavi. Aktivně a s radostí se podílí senioři spolu s dětmi na každoroční úspěšné Tříkrálové sbírce v obci, kde tříkrálový kostým obléká 5 skupinek. Poděkování patří všem, kteří vyměnili pohodlí domova u televize či počítače za obchůzku a koledování po obci. Lidé z této Farní charity jsou připraveni pomoct na humanitární akce, jako jsou například povodně. Podílejí se na činnosti a spolupráci s mladší i starší generací, kde si předávají moudra na společných setkáních na místním Obecním úřadě.

Letos  místní farníci se těší oslavě  100. výročí posvěcení kostela svatého Archanděla Michaela, na kterou se připravují již od loňského roku.

Tříkráloví koledníci již počtrnácté po obci Ladná vykoledovali pod vedením koordinátorky paní Ludmily Střelské  úctyhodných 33.229,- Kč v počtu 6 pokladniček, což o 4.357,- Kč více jak v loňském roce. Farníci děkují všem, kteří pomohli nejen s koledováním, ale také s organizací ke zdárnému průběhu tradičního koledování.

Ladenští občané neopomenuli pomoc při loňským záplavách v severních Čechách, kdy zorganizovali po obci materiální sbírku hygienických  a drogistických potřeb pro zaplacené domácnosti. Za což jim moc děkujeme!

 

Za FCH kontaktní osoba:

Ludmila Střelská, tel.: 774 355 403