„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Farní charita Křepice

 

Projekt mateřského centra v Křepicích vznikl v roce 2008 z iniciativy tří maminek, všechny aktivně působící ve farní charitě. Zaměřují se především na děti předškolního věku, maminky na mateřské dovolené s dětmi do 3 let se schází 2x týdně. Dále potom 1x týdně využívají tělocvičnu k pohybovým hrám dětí. V mateřském centru se snaží vést děti k výtvarným a rukodělným pracím, vždy tematicky zaměřeným na roční období, maminky s dětmi zpívají, učí se básničky a říkadla. Velký význam přikládají lidovým tradicím, zásobily se příslušnou literaturou a kromě účasti v Tříkrálové sbírce absolvovali masopustní průvod vesnicí, výrobu novoročních, masopustních a velikonočních dekorací. Každý rok pořádají pálení čarodějnic s  programem pro děti a na sv. Martina lampiónový průvod obcí. Další akcí mateřského centra bývá oslava dne dětí  a závěrečný táborák na konec školního roku. Každým rokem se snaží maminky podniknout něco nového.

S velkým zájmem každoročně pořádají výlet pro rodiny s dětmi např. do zoo. Tradicí jsou ve  spolupráci s ostatními ženami z obce i Babské hody. S cílem obnovit slavení čtyř adventních neděl uspořádaly v roce 2011 vánoční jarmark s prodejem výrobků maminek z centra i dalších šikovných občanů z vesnice a ochutnávkou cukroví a punče.  V roce 2011 také centrum prezentovalo své výrobky na charitativním veletrhu v Brně.

Další aktivitou mateřského centra je možnost trávení volného času v prostorách centra pro pubescenty, aby v zimních měsících neskončily po pohostinských zařízeních. Také se pořádají různé besedy a sezení s lékaři s různými přednáškami a jinými zajímavými aktivitami.

Letošní koledování vyneslo v Křepicích v 9 zapečetěných pokladničkách celkem 39.233,- Kč. Koledníčci malí i velcí v hojném počtu navštěvovali domácnosti po celé obci. Příjemným povzbuzením pro letošní  koledování byla i každoroční účast v Brně na Petrově 3. ledna, kdy se uskutečnilo slavnostní požehnání otce biskupa všem koledníkům z brněnské diecéze. 

Všem přispěvatelům, drobným dárců jménem farní charity děkují!

 

Za FCH kontaktní osoba:

Regina Fraňková, tel.: 728 025 567,  email: regeze@seznam.cz