„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Farní charita Hlohovec


Farní charita Hlohovec byla zřízena pro rychlou výpomoc a spolupráci s Oblastní charitou Břeclav pro humanitární potřeby a pomoc při práci se seniory. Pro humanitární potřeby byly farníci důležitými pomocníky v již předešlých letech, kdy Českou republiku, zejména Čechy zasáhly povodně. Farníci spolupracují s naší Oblastní charitou,  pečou a chystají vánoční perníčky v hojném počtu na  tradiční Adventní inspiraci v Synagoze, pro děti aby využili svou fantazii k jejich zdobení. Členové jedné početné rodiny, kde starší generace předává mladší generaci své zkušenosti, obohacují svým zpěvem a hraním na varhany duchovní rozměr v místní farnosti pravidelně při nedělních bohoslužbách, v období tříkrálového koledování poskytují malé občerstvení. Také se aktivně podílejí na každoroční,   rok od roku úspěšnější Tříkrálové sbírce, kde místní lidé netrpělivě vyhlížejí příchozí koledníky, aby přispěli nejen do kasičky,  ale potěšili i malé koledníky nějakým pamlskem či drobným dárečkem.  A za to vše jim patří vřelý dík!

Neustále stoupající Tříkrálová sbírka v obci Hlohovci je potěšující, a to nejen díky letošnímu vlídnému počasí.  Koledníci malí i velcí s přáníčkem v ruce navštěvují dům od domu a přejí hojnost Božího požehnání  v novém roce.  V čele s dlouholetou aktivní koordinátorkou paní Bartošíkovou  daly dohromady  4 skupinky králů a vybrali do kasiček celkem 51.400,- Kč, což je o 3.000,- Kč více jak v loňském roce.

Děkuji všem, kteří je vlídně přijali!

Za FCH kontaktní osoba:

Josef Vlašic, tel.: 728 222 867

Marie Bartošíková, tel.: 720 352 624