„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Farní charita Dolní Věstonice

 

Již pátým rokem působí Farní charita v Dolních Věstonicích. Ve farní charitě se schází mládež se seniory. Společně plánují aktivity a pořádají různé akce ve snaze oživit a zachovat lidové tradice. Senioři mladší generaci tak zároveň předávají své zkušenosti a paměti. Jak před svátky vánočními, tak i velikonočními mladí i senioři připravují zajímavá dílka a výrobky, pořádají výstavy k potěše svojí i ostatních. V období adventu chystají zejména pro děti v přestrojení za Mikuláše, čerta a anděla  mikulášskou nadílku obcházením po obci. V předvánočním čase, kdy již vánoce začínají klepat na dveře, se již tradičně občané schází u vánočního stromu splněných přání a navzájem si tyto přání pomáhají uskutečňovat. V lednu zase Dolní Věstonice navštěvuje každoročně vzácná tříkrálová delegace a před začátkem postní doby pak obec ožívá pestrým fašankovým průvodem.

K podzimním aktivitám patří dýňobraní, kdy děti vyrábí s nadšením  různá dýňová strašidélka různých tvarů a velikostí. Členové farní charity se tak svojí činností podílejí na tom, aby se tradice znovu dostaly do podvědomí občanů a zachovaly se i pro další pokolení.

Letošní Tříkrálová sbírka se v obci uskutečnila tradičně v počtu 2 skupinek Tříkrálových koledníků, kteří se nenechali odradit  občas i zavřenými dveřmi některých domů či nevlídnými slovy. Výnos činil 7.003,- Kč a děkují ze srdce všem, kteří  letos opět hezky přijali koledníky a otevřeli svá srdce pro pomoc potřebným, kterých mezi námi neustále přibývá. Příjemným povzbuzením pro letošní  koledování byla i tradiční účast v Brně na Petrově 3. ledna, kdy se uskutečnilo slavnostní požehnání otce biskupa všem koledníkům z brněnské diecéze.

Za FCH kontaktní osoba:

Milena Pavlicová, tel.: 602 491 576