„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Farní charita Dolní Dunajovice

 

Charitní projekt vznikl v roce 2009, kdy po Tříkrálové sbírce shledali farníci s místním knězem, že se v obci vynachází sociálně slabá rodina, které  je nutno finančně i materiálně pomoc a část finančních prostředků jim byla obětována. Naši pracovníci zajišťují i nadále  bezplatné poradenství při problémech, které jsou s rodinou spojeny.

Ke každoročním aktivitám patří tradiční Tříkrálová sbírka, která se rok od roku zvyšuje co do výše vykoledované částky. Všem současným i budoucím koledníkům děkujeme! 

Již se pomalu stává tradicí charitativní sbírka, která se uskutečňuje 2x ročně,  na jaře a na podzim. Letos v měsíci dubnu se opět uskuteční sbírka nepotřebného šatstva, obuvi a elektroniky pro Charitu Brno, která se tak těší velkému zájmu místních občanů. Na jaře farníci plánují návštěvy Azylových domů v Oblastní charitě Břeclav, aby si prohlédli prostory, na které jsou nejvíce využívány finanční prostředky z Tříkrálové sbírky.

V letošním 14. ročníku  Tříkrálové sbírky farníci spočítali v sedmi pokladničkách částku  37.837,- Kč, což je o 4.070,- korun více jak v loňském roce . Koledníci v čele s paní Chrenovou a Hasníkovou spolu s malými koledníky v hojném počtu obešli domácnosti po obci.

Všem dárcům jménem farní charity děkují!

 

Za FCH kontaktní osoba:

sl. Anna Chrenová, tel.: 728 653 390

 

Farní charita Dolní Dunajovice pořádá Charitativní sbírku šatstva, oděvů, obuvi a jiných nepotřebných věcí.