„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Farní charity jsou organizačními složkami Oblastní charity Břeclav. Jsou založeny na dobrovolné službě farníků.

Členové farních charit se aktivně podílejí na organizování Tříkrálové sbírky, pořádání sbírek ošacení, provozu humanitárních skladů ošacení (Břeclav, Charvatská Nová Ves, Novosedly), organizují volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie a poskytují pomoc sociálně slabým rodinám.

Farní charity jsou financovány z Tříkrálové sbírky.

Velmi si vážíme obětavé činnosti ve farních charitách a nadále se těšíme z dobré spolupráce.