FARNÍ CHARITY

Farní Charity jsou založeny na dobrovolné službě farníků jednotlivých farností brněnského děkanství. Jejich služba se uskutečňuje v přirozeném prostředí lidí. Často jde o sousedskou výpomoc, o pomoc mezi přáteli či známými a o vzájemnou podporu mezi lidmi, které spojuje život v jedné farnosti. Tato služba je konkrétním projevem křesťanské víry.

Co mohou farní Charity vykonávat?

 • adopce na dálku
 • akce pro děti (víkendové akce, hry)
 • akce pro maminky
 • pomoc svobodným matkám
 • hlídání dětí
 • akce pro seniory
 • domácí péče o seniory a postižené
 • dovoz a odvoz seniorů a lidí s postižením na bohoslužby a z bohoslužeb
 • humanitární pomoc
 • návštěvy různých zařízení (dětské domovy, ústavy, domovy – penziony důchodců, krizových center)
 • pečení svátečního cukroví
 • pomoc lidem bez domova (výdej polévek, nutného ošacení)
 • pomoc drogově závislým
 • pomoc při živelných pohromách
 • poutní zájezdy a výlety pro lidi s postižením, seniory a děti
 • sběr hraček pro dětské domovy a domovy pro matky s dětmi v tísní
 • sběr šatstva
 • organizace finančních sbírek
 • sportovní utkání pro lidi s postižením
 • vánoční besídky pro veřejnost
 • veřejné besedy
 • pomoc duchovnímu správci (péče o domácnost)
 • podpora misií (finanční, zasílání balíčků)
 • pomoc „neživým“ farnostem
 • dopisování a zasílání balíčků vězňům
 • burzy šatstva
 • pomoc pro uprchlické tábory
 • podpora rodin s více dětmi

Farní charity

 • Dolní Dunajovice
 • Dolní Věstonice
 • Hlohovec
 • Křepice
 • Ladná
 • Moravská Nová Ves
 • Nikolčice
 • Novosedly
 • Charvátská Nová Ves
 • Starovice
 • Šitbořice

Koordinátor dobrovolníků:

Tel: 605 233 403