Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav

Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav poskytuje ve své budově i na ulici služby uživatelům návykových látek anebo lidem, kterých se drogový problém dotýká. Jeho posláním je snižovat zdravotní rizika a pomáhat řešit sociální problémy způsobem vstřícným ke každému, kdo se rozhodne vyhledat pomoc. Dále se snaží podněcovat uživatele služeb ke změně a naplnění jejich osobních cílů. Nedílnou součástí činnosti zařízení je ochrana veřejného zdraví a spolupráce s veřejností.


Sananim


240728491_4660675633970623_8252789371220412491_n

Terénní služba

P8174600


          P8174589

Informace pro zájemce

Kontakt:


Adresa: Stromořadní 8, 690 02 Břeclav mapa
Telefon: 731 428 358
E-mail: kacko@breclav.charita.cz 

Jihomoravský krajPepino_LOGO

Nebyly nalezeny žádné položky.