Domov svaté Agáty Břeclav

 

 

 

 

 

Veřejný závazek

Domov svaté Agáty Břeclav poskytuje sociální službu Azylový dům ve smyslu ustanovení § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Poslání

Domov svaté Agáty  Břeclav je pobytová sociální služba určená dospělým těhotným ženám a dospělým osobám s dětmi. Nabízí vhodné podmínky pro péči a výchovu dětí a podporu pro aktivní řešení obtížné životní situace. Vede uživatele k odpovědnosti a samostatnosti zejména při zajištění společné budoucnosti pro sebe a děti, aby co nejdříve zvládli samostatně žít v běžném společenském prostředí.

Cílová skupina

Službu poskytujeme dospělým těhotným ženám od 7. měsíce těhotenství, dospělým ženám nebo mužům s nezaopatřenými dětmi, kteří nemají vhodné podmínky pro péči a výchovu dětí nebo ztratili bydlení a nemohou nastalou situaci řešit vlastními silami nebo s podporou rodiny. 
 
 

Cíle služby

Cílem služby Domova svaté Agáty Břeclav je podporovat uživatele v podnětném prostředí k zvládnutí života v běžném společenském prostředí bez další pomoci.

Po odchodu z azylového domu uživatel:

 • Zvládá vedení domácnosti a péči o děti.
 • Dokáže vyrovnaně hospodařit s financemi.
 • Je schopen najít si zaměstnání a udržet si ho. 
 • Má zajištěné bydlení.
 • Zvládá vyřizovat své osobní záležitosti. 

Zařízení si stanovuje roční cíle služby, které jsou zveřejněné na webových stránkách Oblastní charity Břeclav. Plnění nastavených ročních cílů, které vyhodnocuje tým pracovníků, je zveřejněno na webových stránkách organizace.

Zásady poskytování služby

Pracovnice se při poskytování sociální služby řídí těmito zásadami:

 1. Individuálně přistupují k potřebám zájemce/uživatele - nabízenou podporu se snaží přizpůsobit jeho potřebám, k rozvoji a využívání jeho schopností a dovedností. Podporují uživatele v soběstačnosti při řešení své životní situace.
 2. Respektují soukromí uživatele v bytových jednotkách – pracovnice respektují právo uživatele na soukromí a nedotknutelnost obydlí. Pracovnice se řídí pravidly pro vstup pracovníků a ostatních osob do bytové jednotky. 
 3. Respektují volbu uživatele - pracovníci azylového domu respektují skutečnost, že uživatel je při řešení vzniklé situace kompetentní osobou a má právo se svobodně rozhodnout, jak bude při řešení problému postupovat. 
 4. Týmovou spoluprací -  všichni pracovníci podporují uživatele při řešení jeho životní situace.

Poskytované činnosti:

Nabízíme ubytování ve 13 bytových jednotkách s celkovým počtem 40 lůžek. Počet lůžek je přizpůsoben velikosti bytové jednotky. Při poskytnutí sociální služby v azylovém domě pomáháme při řešení následujících oblastí běžného života, které se vztahují k nepříznivé sociální situaci uživatele.

Nabízíme pomoc:

 • s vyřizováním osobních záležitostí např. při vyřízení základních dokladů předáme informace kde a jak vyřídit nový občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, rodné listy apod. Pomůžeme s vyplněním tiskopisů, sepsáním návrhu úpravy styku rodiče s dítětem nebo při sepsání návrhu na svěření dětí do péče před a po rozvodu dále při komunikaci s úřadem práce, zdravotní pojišťovnou, sociálním pracovníkem OSPOD apod.
 • s hospodařením. Podle finanční situace nabízíme pomoc s nastavením pravidelných příjmů a výdajů, řešením dluhů, sepsáním splátkového kalendáře, s vyřízením sociálních dávek atd.
 • při posilování rodičovských kompetencí např. s péčí o děti, s komunikací se vzdělávacími institucemi, přípravou dětí do školy, nastavením pravidelného režimu, zajištěním podmínek pro návrat dětí do vlastní péče, s přípravou vhodné stravy s ohledem na věk dítěte atd. Těhotným ženám pomůžeme např. s přípravou výbavičky pro nenarozené dítě a zajištěním dětského lékaře.
 • se zajištěním zdraví, které je spojeno s registrací u lékaře, vyhledáním lékařské péče u praktického, dětského i odborného lékaře, pomoc s identifikací příznaků běžného onemocnění, dodržováním léčebného režimu nebo s vyřízením kompenzačních pomůcek (brýle, naslouchadla).
 • při vyhledání dalších navazujících služeb např. sociálně aktivizační službou, dluhovou poradnou apod. 
 • při vzdělávání, s přípravou na zaměstnání, s vyhledáním vhodného rekvalifikačního kurzu apod.
 • při pracovním uplatnění, tzn. pomoc při udržení stávajícího zaměstnání, komunikací se zaměstnavatelem, s hledáním vhodného zaměstnání, sepsáním životopisu apod.
 • s navazujícím bydlením, hledáním následného bydlení s ohledem na finanční situaci rodiny, vyhledáváním vhodných nabídek bytů, komunikací s realitními kancelářemi či pronajímateli bytů
 • v kontaktu se společenským prostředím, s rodinou, dětmi, partnerem, vrstevníky atd.

Oblasti potřeb, které uživatelé Domova svaté Agáty Břeclav řeší, jsou uvedeny v Kartě potřeb.

Ke stažení:

Domovní řád

Potrvzení o zdravotním stavu zájemce o službu

Praktický průvodce pobytem

Úhrada nákladů za poskytnutou sociální službu

Základní informace pro zájemce

Žádost o poskytnutí sociální služby

 

Provozní doba: Služba je poskytovaná nepřetržitě. Kontaktní adresa: Komenského 6, 691 41 Břeclav, mapa
Telefon: 519 331 457, 605 233 401
E-mail: leona.balgova@breclav.charita.cz

Úřední hodiny: pondělí. 9:00 - 15:00 hod., středa 9:00 - 15:00 hod. Jednání se zájemcem o službu probíhá zpravidla v pondělí a ve středu ve stanoveném čase. Zájemce má možnost dohodnout si jiný termín osobního jednání.

Vedoucí zařízení: Leona Balgová

 ESF     Jihomoravský kraj