Domácí zdravotní péče charita Břeclav

 

Poslání

Domácí zdravotní péče charita Břeclav je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči ordinovanou praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocničním zařízením.

Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami a provádí ji 10 zkušených zdravotních sester s citlivým přístupem ke každému klientovi. Naordinované výkony poskytuje tak, aby pacient mohl zůstat ve své domácnosti a nemusel být hospitalizován.

 

Principy zařízení:

rovný, individuální přístup bez rozdílu vyznání, rasy, sociálního postavení, dle zdravotního stavu pacienta.

 

Poskytované zdravotní výkony:

  • příprava a podání ordinovaných léků, včetně aplikace injekcí a inzulínu
  • odběr krve a ostatního biologického materiálu
  • ošetřování ran po operacích, bércových vředů, dekubitů
  • ošetřovatelská rehabilitace, nácvik soběstačnosti
  • pomoc rodině při ošetřování krátkodobě i dlouhodobě nemocných a umírajících
  • péče o permanentní katetry, stomie, PEG

Půjčovna rehabilitačních pomůcek

Zapůjčujeme polohovací lůžka, invalidní vozíky, chodítka, nástavce na WC, antidekubitní matrace s kompresorem, zvedáky.

Našim pacientům zapůjčujeme pomůcky zdarma.

 

Vedoucí zařízení: Mgr. Hana Hrubá
Provozní doba dispečinku: Po-Pá (pracovní dny) 7.00-15.30 hod

Ošetřování pacientů v terénu: 7 dní v týdnu, 24 hodin denně - dle ordinace ošetřujícího lékaře.

Kontaktní adresa: Seniorů 1, 690 03 Břeclav, mapa
Telefon: 519 322 207, nebo 737 230 769
E-mail: hana.hruba@breclav.charita.cz