Charitní pečovatelská služba Břeclav

Poslání pečovatelské služby

Posláním Charitní pečovatelské služby Břeclav je v maximální míře podpořit soběstačnost osob, u kterých je omezena, a umožnit jim život v jejich domácím prostředí. Služba pomáhá také rodinám s dětmi ve zvládání situací, které samy zvládnout nemohou.

Cíle pečovatelské služby

 • je klient žijící důstojně ve svém přirozeném prostředí.
 • je klient zachovávající své životní zvyklosti.
 • je klient využívající a rozvíjející svou soběstačnost.

Cílová skupina

 • osoby bez omezení věku
 • osoby se sníženou soběstačností, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají možnost si potřebné úkony zabezpečit pomocí jiné fyzické osoby nebo komerční služby.
 • Služby poskytujeme také rodinám s dětmi, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Místo a časový rozsah poskytování pečovatelské služby

Služby uživatelům poskytujeme v jejich přirozeném prostředí, kde jsou doma a cítí se bezpečně. Služby poskytujeme každý den od 7.00 do 20.00 a to i o víkendu a ve svátcích. Službu poskytujeme v ORP Břeclav a Pohořelice. Časový rozsah poskytnuté služby a četnost si uživatel dohodne se sociální pracovnicí.

Zásady poskytování služby

 • Podpora soběstačnosti.
 • Taktní a citlivý přístup.
 • Respektování klientových zvyklostí.

Základní činnosti

 • základní sociální poradenství
 • pomoc při běžných úkonech (oblékání, přesun u na vozík či lůžko, podávání jídla a pití, každodenní nákupy včetně doprovodu na nákup)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při podávání jídla a pití,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na nákup, na úřady, k lékaři, kadeřníkovi, apod.)
 • Bazální stimulace

Ceník poskytovaných služeb - ZDE

Pracovníci se řídí Etickým kodexem Charitní pečovatelské služby a tím chrání uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování pečovatelské služby. Vypracované pracovní postupy zaručují profesionální a stabilní průběh poskytování péče

Charitní pečevatelská služba je poskytována (rozsah a naplňování potřeb uživatelů služby) v souladu s regionální kartou Jihomoravského kraje. Regionální karta JMK - ZDE.

Vedoucí zařízení: Lenka Králíková
Provozní doba: Pondělí - Neděle 7:00 - 20:00
Kapacita zařízení: 350 osob
Kontaktní adresa: Seniorů 1, 690 03 Břeclav, mapa
Telefon: 519 322 208, nebo 730 554 020
E-mail: lenka.kralikova@breclav.charita.cz

cedule pečovatelky a ošetřovatelk

 Jihomoravský kraj