Charitní pečovatelská služba Břeclav

 

Posláním Pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, popřípadě jsou v obtížné sociální situaci.

Podporujeme klienty v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí, nebo zdravotním postižením a mohou zůstat ve své m domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Posláním služby je také vést klienty k samostatnosti, k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze, při péči a domácnosti a řešení své situace vlastními silami.

Pečovatelská služba je služba terénní, poskytovaná v domácím prostředí klientů a na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a osobou požadující pečovatelskou službu, za úhradu dle platného ceníku úkonů.

Cílem je pomoc klientům v následujících oblastech:

 • podpora v jejich samostatnosti
 • umožnění samostatného rozhodování klientů o svém životě
 • pomoc klientům zajistit základní životní potřeby
 • udržovat kvalitu života ve stávajícím prostředí domova
 • podpora klientů v orientaci v jejich právech a povinnostech.

Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Základní činnosti:

 • základní sociální poradenství
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu (pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík či lůžko, pomoc při podávání jídla a pití, donáška uhlí, dříví a vody, nákupy: velký, malý, každodenní)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při podávání jídla a pití, donáška uhlí a vody
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid bytu, mytí oken)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřady, k lékaři, kadeřníkovi, apod.)
 • donáška nebo dovoz oběda

Zásady poskytování služby:

 • rovnost přístupu bez diskriminace
 • dodržování práv klientů
 • zachování lidské důstojnosti a nezávislosti
 • respektování potřeb klienta
 • bezpečnost odbornost služeb
 • individuální přístup

Charitní pečevatelská služba je poskytována (rozsah a naplňování potřeb uživatelů služby) v souladu s regionální kartou Jihomoravského kraje. Regionální karta JMK - ZDE.

Vedoucí zařízení: Lenka Králíková
Provozní doba: Pondělí - Neděle 7:00 - 20:00
Kapacita zařízení: 350 osob
Kontaktní adresa: Seniorů 1, 690 03 Břeclav, mapa
Telefon: 519 322 208, nebo 730 554 020
E-mail: lenka.kralikova@breclav.charita.cz

cedule pečovatelky a ošetřovatelk

 Jihomoravský kraj