„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Pracovnice se při poskytování sociální služby řídí těmito zásadami:

 

  • přistupují k uživateli s úctou a respektem k jejich lidské důstojnosti, sociálnímu, duševnímu a tělesnému stavu
  • vychází z principu demokracie, dodržování základních lidských práv tak, aby nedocházelo k porušování práv uživatele
  • respektují soukromí uživatele, nenarušují soukromí v bytové jednotce bez předešlého ohlášení. Ve zvláštních případech - dle Domovního řádu  má pracovnice právo vstoupit bez vyzvání
  • respektují princip jedinečnosti uživatele, bez ohledu  na jeho původ, rasu,  náboženské  vyznání, politické přesvědčení, sexuální orientaci
  • respektují právo volby uživatele samostatně rozhodovat o všech záležitostech, které se týkají např. změny volby klíčové pracovnice se kterou chce úzce spolupracovat
  • individuálně přistupují ke každému uživateli s ohledem na konkrétní situaci a možnosti řešení.  Respektují možnosti, znalosti, schopnosti a podmínky uživatele
  • podporují soběstačnost a nezávislost uživatele
  • řídí se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a zněním pozdějších změn tohoto zákona