„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

banner    Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

Domov svaté Agáty Břeclav

Motto: Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem.

Tato služba je poskytována nepřetržitě

 

 

    

 

Veřejný závazek

V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme pobytovou službu. 

 

Poslání

Domov svaté Agáty  Břeclav je pobytová sociální služba určená těhotným ženám a dospělým osobám s dětmi. Azylový dům zajišťuje bezpečné prostředí a vede uživatele k samostatnosti. Podporuje je k aktivnímu řešení jejich životní situace, aby zajistili společnou budoucnost pro sebe a své děti.

 

Cílová skupina

Služba je poskytována dospělým ženám nebo mužům s nezaopatřenými dětmi, dospělým těhotným ženám od 4. měsíce těhotenství, kteří ztratili bydlení nebo nemají vhodné podmínky pro výchovu a péči o děti a nemohou nastalou situaci řešit vlastními silami nebo s podporou rodiny.
 

 

Cíle služby

 • uživatel zvládá vedení domácnosti a péči o děti
 • uživatel dokáže vyrovnaně hospodařit s financemi
 • uživatel je schopen najít si zaměstnání a udržet si ho
 • uživatel má zajištěné bydlení
 • uživatel zvládá vyřizovat své osobní záležitosti

Zařízení si stanovuje roční cíle služby, které jsou zveřejněné na webových stránkách Oblastní charity Břeclav. Plnění nastavených ročních cílů, které vyhodnocuje tým pracovníků, je zveřejněno na webových stránkách organizace.

Cíle Domova svaté Agáty Břeclav v roce 2019

Služba:

 • má nastavenou spolupráci s partnerskými organizacemi
 • má zrevidované předpisy (Veřejný závazek, jednání se zájemcem, Individuální plánování průběhu sociální služby, Ochrana práv uživatelů, Zvyšování kvality služby)
 • podpoří uživatele při využívání služeb místních veřejných institucí
 • podpoří uživatele při řešení situací, které se objeví v jejich životě
 • spolupracuje s firemními dobrovolníky
 • upraví prostory pro trávení volného času uživatelů a dětí
 • vymění opotřebované zařízení v bytových jednotkách

Vyhodnocení cílů Domova svaté Agáty Břeclav za rok 2018

 

Pracovnice se při poskytování sociální služby řídí těmito zásadami:

 • individuálně přistupují k potřebám uživatele - nabízenou podporu se snaží přizpůsobit jeho potřebám, k rozvoji a využívání jeho schopností a dovedností. Podporují uživatele v soběstačnosti při řešení své životní situace.

 • respektují soukromí uživatele v bytových jednotkách – pracovnice respektují právo uživatele na soukromí a nedotknutelnost obydlí. Pracovnice se řídí pravidly pro vstup pracovníků a ostatních osob do bytové jednotky.

 • respektují volbu uživatele - pracovníci azylového domu respektují skutečnost, že uživatel je při řešení vzniklé situace kompetentní osobou a má právo se svobodně rozhodnout, jak bude při řešení problému postupovat.

Poskytované činnosti: 

 • poskytnutí zázemí pro samostatnou přípravu stravy, nebo zajištění stravy jinou službou

  • vybavení bytové jednotky pro samostatnou přípravu stravy
  • zapůjčení kuchyňských elektrospotřebičů
  • pomoc při přípravě stravy
 • poskytnutí ubytování

  • ubytování s dětmi na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok v samostatné bytové jednotce se základním vybavením, koupelnou s WC
  • využití pračky ve společné prádelně k praní osobního prádla
  • pomoc při vedení domácnosti a péči o dítě
  • pomoc při finančním hospodaření
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • pomoc při vyřizování osobních záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
  • pomoc při obnovení nebo upevnění vztahů s rodinou
  • zprostředkování nabídky veřejně dostupných služeb
 • základní sociální poradenství

  • telefonické poradenství pro zájemce
  • zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc
 
Úhrada nákladů na sociální službu
Aktuální počet volných lůžek na Domově svaté Agáty Břeclav
Domovní řád Domova svaté Agáty

   

Ke stažení:

Potvrzení o zdravotním stavu pro poskytnutí pobytové sociální služby v azylovém domě
Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově svaté agáty Břeclav  

 

Vedoucí zařízení:  Leona Balgová
Provozní doba: Služba je poskytovaná nepřetržitě. Jednání se zájemcem o službu probíhá zpravidla v pondělí a ve středu. Zájemce má možnost dohodnout si jiný termín osobního jednání.
Kapacita zařízení:  13 bytových jednotek, celkem 40 lůžek - počet lůžek je přizpůsoben velikosti bytové jednotky
Kontaktní adresa:  Komenského 6, 691 41 Břeclav,  mapa
Telefon:  519 331 455, 605 233 401 
E-mail:  leona.balgova@breclav.charita.cz

 

Služba je realizována v rámci projektu: Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741