„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Postní almužna 2011

 

Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista skrze potřeby našich bližních. Postní almužna se pořádá s laskavým svolením a podporou České biskupské konference na celém území ČR i našeho otce biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho prostřednictvím Charity. Postní almužna je projev zcela dobrovolné osobní formace a také snaha spojit úsilí farností a Charity ve službě bližním v nouzi.

Postní almužna nabízí všem věřícím, rodinám s dětmi, dětem v náboženství, mládeži i dospělým, farním společenstvím vhodně prožít postní dobu. Lidé si mohou v kostele či ve své farnosti vyzvednut skládací papírové postní schránky a to na Popeleční středu nebo v 1. neděli postní. Tuto schránku si odnese domů a sám složí. V průběhu postní doby a v úsilí duchovní obnovy tak jedinec ukládá drobné peníze, které svým sebezáporem ušetřil do této papírové schránky. Doporučujeme toto postní snažení úspěšným odřeknutím si cigarety, kávy, luxusu, u dětí třeba sladkostí, zábavy nebo jiných potřeb, které nejsou pro život nezbytné. Jedinec tak po své zralé úvaze sám zhodnotí každý den, nakolik byl ve svém snažení a sebezáporu úspěšný a podle toho vloží svou almužnu do schránky na pomoc bližnímu v nouzi. Na 2. neděli velikonoční donese schránku do kostela zpět, kde jí odevzdá knězi. Peníze pak budou použity prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi. Popřípadě se s knězem domluví, jak budou jejich odpustky využity. Tato akce je zcela dobrovolná.

 

V minulém roce jsme na našem okrese postní almužnu konali podruhé a zapojilo se do ní  pár farností . I tak za ně díky. Postní almužna je dobrovolná.

 

Papírové postní schránky si můžete vyzvednout ve Vašem kostele či farnosti do Popeleční středy nebo na 1. neděli postní, anebo i během postu. Papírovou schránku si také můžete vyzvednout u nás na Oblastní Charitě Břeclav, Svatoplukova 18, 690 02, Břeclav, popř. na mob. čísle 605 233 403. Postní schránky Vám posléze budou doručeny.

 

Budeme rádi pokud se do Postní almužny zapojíte.

 

Příklady záměrů využití Postní almužny 2011 v Diecézní charitě Brno