„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Cvičení seniorů

Procesy stárnutí lze významně ovlivnit na několika úrovních, především přiměřenou duševní a fyzickou aktivitou a vhodnou stravou. Jednu z předních pozic zaujímá rovněž stabilní zakotvení na sociální úrovni a kvalita kontaktů s okolím.

Ti, kteří zůstanou aktivní, se podle mnoha studií dožívají nejen vyššího věku, ale v daném věku jsou i v lepší celkové kondici. Jde nejen o to přidat léta životu, ale i přidat život letům. Cvičeni sice mnohdy neumožní zcela odstranit potíže, ale může podstatně snížit jejich další rozvoj.

Hlavní oblasti, kde se projeví pozitivní účinek cvičeni u aktivních dospělých vyššího věku:

• Zlepšeni ukazatelů fyzické kondice (dechový objem, srdeční výdej), úprava krevního tlaku, snížení rizika ischemické choroby srdeční a srdečního selhání, úprava zastoupeni tuků v krevním séru.

• Zlepšení možnosti kontroly hladiny krevního cukru, citlivosti receptorů na inzulín (možnost snížení dávky).

• Snížení úbytku kostní hmoty (zvláště u žen po menopauze).

• Snížení rizika pádů a zlomenin.

• Zlepšení pohyblivosti i celkové funkčnosti kloubů, snižení jejich bolestivosti.

• Zlepšeni potíží s močením.

• Snižení rizika rakoviny tlustého střeva (zlepšeni peristaltiky), prsu, prostaty a konečníku.

• Zlepšení kvality spánku, schopnosti učení, krátkodobé paměti.

• Zmírnění symptomů potíží při rozvoji cévních uzávěrů, snižení rizika tromboflebitid, pneumonie,…

• Zvýšení metabolismu (organismus spaluje více kalorii), udržování optimální hmotnosti, antidepresivní účinek, rozšiřování spektra sociálních kontaktů, útlum pocitu vyčerpání.

Při cvičeni seniorů vycházíme ze zachovalých funkcí organismu, které neustále rozvíjíme a posilujeme.

Hlavním cílem zůstává osobní fyzická a psychická zdatnost. Ne sportovní výkony, ale mobilita - schopnost pohybu běžné denní činnosti, pro uchování soběstačnosti, jistoty, sebevědomí a také kvality života.

Úkoly:

• Zachovat, obnovit, získat dostatek pohybových vzorců.

• Udržet sociální adaptabilitu seniorů.

• Vhodně kompenzovat potencionální postiženi, oslabeni a zkrácení svalstva.

• Působit preventivně v rizikových oblastech.

• Pomoci vyrovnat se psychicky se stárnutím, ochabováním funkcí orgánů.

• Celková aktivace organismu, zlepšení koordinace a dynamiky, vytrvalosti, posílení soběstačnosti, zvyšováni motorické aktivity, výcvik chůze.

 

Přijďte si zacvičit: každé úterý od 17h jídelna DPS, cvičení upravuji na míru podle zdatnosti každého cvičence.

 

Mgr. Jana Heráková, fyzioterapeut

Použitá literatura: PhDr. Petr Uhliř: POHYBOVÁ CVIČENÍ SENIORŮ, 2008