„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Charitní pečovatelská služba Břeclav

 

Posláním Pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, popřípadě jsou v obtížné sociální situaci. 

Podporujeme klienty v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí, nebo zdravotním postižením a mohou zůstat ve své m domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Posláním služby je také vést klienty k samostatnosti, k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze, při péči a domácnosti a řešení své situace vlastními silami.

Pečovatelská služba je služba terénní, poskytovaná v domácím prostředí pečovatelek a na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a osobou požadující pečovatelskou službu, za úhradu dle platného ceníku úkonů.

Cílem je pomoc klientům v následujících oblastech:

 • podpora v jejich samostatnosti
 • umožnění samostatného rozhodování klientů o svém životě
 • pomoc klientům zajistit základní životní potřeby
 • udržovat kvalitu života ve stávajícím prostředí domova
 • podpora klientů v orientaci v jejich právech a povinnostech.

Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Pečovatelskou službu nemůžeme poskytnout:

 • Seniorům, občanům se zdravotním postižením, kteří jsou ve svém domácím prostředí zcela soběstační a samostatní.
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
 • Osobám s infekčním onemocněním.
 • Osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe i okolí.
 • Osobám, jejichž chování by omezovalo poskytování služeb a to zejména z důvodu poruchy chování, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků.

Základní činnosti:

 • základní sociální poradenství
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu (pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík či lůžko, pomoc při podávání jídla a pití, donáška uhlí, dříví a vody, nákupy: velký, malý, každodenní)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při podávání jídla a pití, donáška uhlí a vody
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid bytu, mytí oken)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřady, k lékaři, kadeřníkovi, apod.)
 • donáška nebo dovoz oběda

Zásady poskytování služby:

 • rovnost přístupu bez diskriminace
 • dodržování práv klientů
 • zachování lidské důstojnosti a nezávislosti
 • respektování potřeb klienta
 • bezpečnost odbornost služeb
 • individuální přístup

 

Vedoucí zařízení:   Lenka Králíková
Provozní doba:   Pondělí - Neděle 7:00 - 20:00
Kapacita zařízení:  350 osob
Kontaktní adresa:   Seniorů 1, Břeclav 690 03,  mapa
Telefon:  519 322 208, nebo 730 554 020
E-mail:  lenka.kralikova@breclav.charita.cz