„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

banner 

Azylový dům Břeclav

 

azylový dům  pokoj  kuchyně

 

Poslání

Posláním Azylového domu Břeclav je podporovat osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a nabídnout jim prostor pro aktivní řešení jejich tíživé situace tak, aby se v co možná nejkratším čase mohly zařadit zpět do většinové společnosti.

 

Nabídka služeb

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu

b) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 2. umožnění celkové hygieny těla,
 3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,  

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.  

 

Službu poskytujeme

Služba je určena mužům a ženám ve věkovém rozmezí 18 - 64 let, s trvalým pobytem na území EU, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou, bez finančních prostředků na vlastní bydlení a těm, kteří chtějí svou situaci aktivně řešit.

 

Službu neposkytujeme

Služba není určena lidem, kteří jsou nesoběstační v oblasti hygieny, stravování, komunikace a lidem, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík - není bezbariérový přístup.

 

Cíle sociální služby

Cílem služby je návrat uživatele do běžného způsobu života prostřednictvím služeb, které nabízíme. Běžným způsobem života je myšleno vlastní bydlení. 

 

Cíle Azylového domu Břeclav v roce 2018

 • Vytvořit informační brožuru pro uživatele služby, která bude obsahovat témata přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
 • Zlepšit kvalitu venkovních prostor Azylového domu.
 • Zajistit financování služeb Azylového domu po skončení stávajícího projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje.

Zhodnocení cílů Azylového domu Břeclav za rok 2017

 

Zásady poskytování sociální služby

 • respektování volby uživatelů – pracovníci zařízení nabízí uživatelům možnosti řešení jejich nepříznivé sociální situace, avšak konečné rozhodnutí zda této nabídky využijí je na nich, včetně možných rizik, které s jejich volbou souvisejí
 • individualizace podpory – nabídku služeb individualizujeme dle potřeb, schopností, možností a přání uživatelů
 • zaměření na celek – v rámci poskytování služby pohlížíme na celkové zlepšení situace uživatele. Neřešíme pouze ztrátu a nalezení bydlení, ale i ostatní související okolnosti s touto nepříznivou sociální situaci a její možné zlepšení.

 

Letáček Azylového domu Břeclav

 

Ke stažení

Potvrzení registrujícího lékaře

 

Vedoucí zařízení:  Bc. Veronika Heklová
Provozní doba:  nepřetržitý provoz

Přijímání žadatelů: Po - Pá (pracovní dny), 8:00 - 14:00 hod. Po individuální domluvě s vedoucí, nebo sociálním pracovníkem je možný příjem i mimo stanovené termíny.
Kapacita zařízení: 30 osob
Kontaktní adresa: U Sýpek 3, 690 03 Břeclav, mapa
Telefon: 519 372 719, nebo 731 402 701
E-mail: azylovydum@breclav.charita.cz

Vedoucí zařízení:  Bc. Veronika Heklová
Telefon:  737 278 272
E-mail:   veronika.heklova@breclav.charita.cz

Zástupce vedoucí:  Silvie Schwoiserová
Telefon:  734 789 300
E-mail:   silvie.schwoiserova@breclav.charita.cz

Sociální pracovník:  Bc. Ľubica Ralbovská
Telefon:  731 534 351
E-mail:   lubica.ralbovska@breclav.charita.cz

V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O UBYTOVÁNÍ KONTAKTUJTE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA.

 

Služba je realizována v rámci projektu: Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207